Trong thời gian này, khi tin về virus Corona đang chấn động khắp thế giới, chắc bạn sẽ gặp hai từ isolation và quarantine hàng ngày trên báo chí. Xin được phân biệt như sau:

Isolation (cô lập) là tiến trình áp dụng đối với những người bị một chứng bệnh nguy hiểm, dễ lây, được điều trị riêng ở một nơi để tránh không cho bệnh lan truyền.

Quarantine (cách ly) là thủ tục áp dụng đối với những người đã tiếp cận với một chứng bệnh, nhưng chưa mắc bệnh, được giữ riêng một nơi cách biệt người khác để theo dõi. Quarantine cũng có thể áp dụng cho một tòa nhà, toa chở hàng, chuồng thú vật… đã phơi nhiễm với một chứng bệnh nguy hiểm.

Người bị isolation được điều trị cách biệt với người khác, thường là ở nhà thương, ở một bệnh xá, cũng có khi ở nhà riêng, và với những biện pháp đề phòng để bảo vệ cho các bác sĩ (như mặc quần áo đặc biệt, đeo khẩu trang…)

Người bị quarantine ở cách biệt với người chưa tiếp xúc với nguồn bệnh, thường là tại nhà, tại một cơ sở cấp cứu hay một bệnh viện chuyên biệt. Họ được chủng ngừa, dùng thuốc trụ sinh, thử nghiệm và theo dõi các triệu chứng, được điều trị ngay nếu bị đau bệnh.

Isolation kéo dài trong một thời gian bệnh được coi là dễ lây lan. Quarantine kéo dài trong thời gian ủ bệnh, sau đó các viên chức có thể bảo đảm người đó không bị bệnh.

Xem thêm:   Potting Soil và Garden Soil

Các phi hành gia từ không gian trở về trái đất, dù không nhiễm bệnh gì, cũng được ở Quarantine một thời gian trước khi tiếp xúc với người khác.