Farms và ranches thường là những nơi nuôi súc vật hoặc trồng cây, trái làm thực phẩm cho con người tiêu thụ. Tuy nhiên, mỗi nơi chuyên biệt một công việc riêng nên có những điểm khác nhau.

Farm là một vùng đất thường dùng cho mục đích nông nghiệp để sản xuất ra thực phẩm và các nông phẩm khác. Có nhiều loại farm: fruit farms, vegetable farms, dairy, poultry, pig farms và các đồng ruộng trồng những cây sợi thiên nhiên. Thời nay người ta còn dùng làm nơi sản xuất cá và điện gió: fish farms, wind farms.

Nghề trồng tỉa (farming) được coi là do những người hái lượm, săn thú bắt đầu làm từ cả 12 ngàn năm trước tại khu vực phía tây châu Á. Lúc đầu họ nuôi thú vật, sau đó là trồng tỉa. Người ta bắt đầu trao đổi hàng hóa và sản phẩm với các bộ tộc khác và sau đó với các vùng miền khác trên thế giới.

Farm có thể nhỏ, do một người hoặc một gia đình hay một cộng đồng làm chủ và canh tác. Cũng có những farm rộng nhiều hectares do một hợp doanh lớn, hay một công ty làm chủ, sản xuất chỉ một sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm, có chăn nuôi súc vật hay không.

Vườn cây ăn quả (orchards) và vườn nho (vineyards) là những farms trồng cây chuyên biệt.

Ranch là một vùng đất thường dùng làm nơi chăn nuôi súc vật, như bò, ngựa, trừu, dê… và những con vật hiếm hơn như đà điểu, nai, bò rừng. Nuôi thú vật trong ranch để dùng cung cấp thịt hay len là điều phổ biến ở vùng Tây Hoa Kỳ, Canada và Mexico. Ranch thường rộng lớn, nhưng cũng có thể bất cứ kích thước nào. Nhiều ranch ở vùng Tây Hoa Kỳ nằm trên đất tư nhân và thường cho thuê đồng cỏ, được chính quyền liên bang kiểm soát. Nếu đất phì nhiêu, một số ranch trồng trọt để lấy hạt, lấy cỏ khô làm thực phẩm cho súc vật.

Có những ranch tiếp nhận du khách đến thăm (gọi là guest ranch hay dude ranch) thường cung ứng một số sinh hoạt như hướng dẫn săn bắn, cỡi ngựa, lùa bò…

Người chủ hoặc người coi ranch được gọi là rancher, cattleman hay stockman. Nếu một công nhân điều hành ranch cho chủ thì được gọi là ranch foreman.