Khi bạn mượn nợ mua nhà (mortgage) hoặc tái tài trợ (refinance), cần để ý tới hai yếu tố: lãi suất (interest rate) và phân lời hàng năm (annual percentage rate- APR). Hai thứ này khác nhau ra sao?

APR là chi phí hàng năm của một món nợ đối với người vay, cộng thêm lệ phí, như mortgage insurance, closing costs, discount points và loan origination fees.

APR có mục đích cho bạn nhiều thông tin hơn về số tiền đích thực phải trả. Luật buộc cơ sở cho vay phải cho khách hàng biết chính xác về APR, nên cũng nhờ vào đó người đi vay có thể so sánh nhiều ngân hàng cho vay khác nhau để xem trường hợp nào có lợi hơn cho mình.

Interest rate chỉ chi phí hàng năm của một món nợ đối với người vay, biểu thị bằng phần trăm (%)

Tuy nhiên, nên nhớ rằng số tiền nợ phải trả hàng tháng không căn cứ trên APR mà trên lãi suất được ghi trong promissory note (văn bản cam kết trả tiền).