Các từ aircraft và airplane đều được sử dụng để chỉ chiếc máy có thể bay được trong khí quyển. Vậy mà chiếc Boeing vừa là airplane, vừa là aircraft; còn máy bay trực thăng lại là aircraft chứ không phải airplane. Sao mà rắc rối vậy?

Aircraft là một từ để chỉ chung nhiều máy móc hoặc vật thể bay được. Có thể kể aircraft đầu tiên là những chiếc diều do con người thả trên không trung nhiều ngàn năm trước. Khí cầu hơi nóng (hot air balloon) cũng là một dạng aircraft do con người phát triển. Tuy nhiên, ngày nay từ aircraft được dùng để chỉ những máy móc bay được bằng động cơ, có cánh cố định hoặc quay tròn, bao gồm các airplanes và helicopters (máy bay trực thăng). Máy bay trực thăng nhờ cánh quạt quay đẩy không khí xuống để bay lên; sức đẩy lên là do một động cơ tạo thành.

Airplane (từ sử dụng ở Bắc Mỹ) hoặc aeroplane (từ dùng nơi khác, đặc biệt ở nước Anh) là một từ chỉ để dùng với máy bay có cánh cố định, di chuyển được trong không khí nhờ sức đẩy tạo ra do động cơ phản lực (jet engine) hoặc cánh quạt (propeller). Máy bay trực thăng không phải là một airplane, vì cánh không cố định. Glider hoặc paraglider (máy lượn) tuy gọi là “máy” nhưng không có động cơ, do đó không phải là airplane.