Bộ sưu tập các chữ sau đây, viết tắt của một từ hoặc một nhóm từ, rất phổ biến khi texting (nhắn tin) đến độ nhiều chữ đã “xâm nhập” cả vào những câu nói trò chuyện hàng ngày, lại còn nhan nhản trong các chú thích và bình luận trên mạng xã hội. Có thể bạn không sử dụng nhưng ít nhất cũng nên biết qua ý nghĩa để không bị lạc lõng trong thế giới mạng.

Những từ viết tắt căn bản

LMK

Từ này viết tắt của  “let me know” – “hãy cho tôi biết” cũng rất thường được dùng. Thí dụ đang lên chương trình họp nhóm bạn mà một người báo là  không biết liệu Mr. hay Mrs. A. có tham gia được không. Chỉ cần nói với họ “LMK when you know” – “Khi bạn biết thì cho tôi hay”.

BTW

BTW là viết tắt của “by the way” – “nhân tiện”. Sử dụng nó giống như sử dụng cách diễn đạt trong khi nói chuyện –  “BTW, how old are you” “Nhân tiện muốn hỏi bạn bao nhiêu tuổi!”

NBD

Chắc bạn đã thấy từ này trên khắp Internet và tin nhắn, nhưng nghĩa là gì? Nó là viết tắt của “no big deal” – “không thành vấn đề!”. Đây là một trong những từ viết tắt được sử dụng nhiều trong text message. Thí dụ như “Don’t worry about being a few minutes late, it’s NBD!”… “Đừng lo lắng về việc đến muộn một vài phút, không thành vấn đề! (NBD)

Xem thêm:   Mã vạch và mã QRC(kỳ 2)

ILY

“ILY” hoặc “ily” là viết tắt của “I love you.” Khỏi cần giải thích, đây là câu nói cửa miệng khá bình thường, nhất là đối với người Mỹ. Biến thể của nó là “LY” (hoặc “ly”) – “Love you”

OMW

 OMW có nghĩa là “on my way” – “đang trên đường đi” và thường được sử dụng cả khi không thực sự đang trên đường đi tới của mình… nhưng sẽ sớm thôi, là một cách để người bạn hẹn bớt nóng ruột vì sự trễ giờ của bạn.