Năm mới và Tết là những biểu tượng ghi dấu thời gian do con người thiết lập, có thể dựa theo phong tục, thần thoại, tín ngưỡng, hoặc khoa học thiên văn. Cũng thế, ngày trong tuần, tháng trong năm, và năm theo chu kỳ, đã được đặt tên theo nhiều cách khác nhau. Trước hết, xin tìm hiểu về Tuần.

Tuần, gồm bảy ngày, là một đơn vị thời gian được con người tạo ra và không dựa vào thiên văn. Nguồn gốc của tuần thường gắn liền với người Do Thái cổ đại và câu chuyện trong Kinh thánh về Sự sáng tạo, theo đó Chúa đã làm việc trong sáu ngày và nghỉ ngơi vào ngày thứ Bảy. Tuy nhiên, có bằng chứng cho thấy người Do Thái có thể đã mượn ý tưởng về tuần từ vùng Lưỡng Hà (Mesopotamia), nơi người Sumer và người Babylon chia năm thành các tuần, mỗi tuần có bảy ngày, một trong đó họ chỉ định là ngày nghỉ ngơi.

Người Babylon đặt tên cho mỗi ngày theo tên của một trong năm thiên thể hành tinh mà thời đó họ biết đến (Mercury, Venus, Mars, Jupiter và Saturn – Sao Thủy, Sao Kim, Sao Hỏa, Sao Mộc và Sao Thổ) và theo tên Mặt trời và Mặt trăng.   Phong tục này sau được người La Mã áp dụng.

Trước đó, trong nhiều thế kỷ, người La Mã đã sử dụng khoảng thời gian tám ngày trong công việc dân sự, nhưng vào năm 321 sau Công Nguyên, Hoàng đế Constantine đã thiết lập tuần bảy ngày trong lịch La Mã và chỉ định Chủ Nhật là ngày đầu tiên trong tuần để nghỉ ngơi và thờ phượng. Những ngày tiếp theo mang tên Ngày của mặt trăng, ngày của sao Hỏa, ngày của sao Thủy, ngày của sao Mộc, ngày của sao Kim và ngày của sao Thổ (Moon’s-day, Mars’s-day, Mercury’s-day, Jupiter’s-day, Venus’s-day, and Saturn’s-day).

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ

Những ngày được người La Mã gán cho Mặt trời, Mặt trăng và Sao Thổ được giữ lại cho các ngày tương ứng trong tuần bằng tiếng Anh (Sunday, Monday, Saturday) và một số ngôn ngữ liên quan.

Tên La Mã cho những ngày khác trong tuần được giữ lại trong các ngôn ngữ gốc La tinh. (Thí dụ: Friday, Venus’s-day là viernes trong tiếng Tây Ban Nha và vendredi trong tiếng Pháp.)

Các tên khác để chỉ ngày trong tuần nơi tiếng Anh có nguồn gốc do các từ Anglo-Saxon dành cho các vị thần trong thần thoại Teutonic. Tuesday đến từ Tiu, hay Tiw, hoặc Tyr, vị thần chiến tranh Bắc Âu. Tyr là một trong những người con trai của Odin, hay Woden, vị thần tối cao mà Wednesday được đặt theo tên. Tương tự, Thursday bắt nguồn từ Thor’s-day, được đặt tên để vinh danh Thor, thần sấm sét. Friday bắt nguồn từ Frigg’s-day.  Frigg là vợ của thần Odin, biểu tượng cho tình yêu và sắc đẹp, trong thần thoại Bắc Âu.