Người Việt dùng các từ “Mễ”, “Xì” để chỉ sắc dân sống đông đảo ở Hoa Kỳ, thường được chúng ta thuê mướn để làm những công việc như cắt cỏ, chặt cây, dọn nhà… Liên quan đến sắc dân này, trong tiếng Anh, có các từ như Hispanic, Latino, Spanish… mà nhiều người thường dùng lẫn lộn với nhau. Xin được phân biệt như sau:

Hispanic

Thuật ngữ Hispanic mô tả một người đến từ hoặc có tổ tiên từ một lãnh thổ hoặc quốc gia nói tiếng Spanish (Tây Ban Nha). Có khoảng 62.1 triệu người Hispanic ở Hoa Kỳ, chiếm 19% tổng dân số, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew năm 2020. Năm 2019, trong số dân Hispanic ở Hoa Kỳ, thì người Mexico dẫn đầu, chiếm gần 62%, tiếp theo là người Puerto Rico và người Cuba.

Theo định nghĩa nói trên thì Brazil (Ba Tây) không phải là “Hispanic” vì tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ chính của quốc gia này. Nhưng “Hispanic” bao gồm cả Spain (Tây Ban Nha), mặc dù nó ở Châu Âu. Trên toàn cầu, có hơn một chục quốc gia Hispanic và một vùng lãnh thổ: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spain, Uruguay và Venezuela.

Thuật ngữ  “Hispanic” được chính phủ Hoa Kỳ sử dụng lần đầu vào những năm 1970 sau khi các tổ chức người Mỹ gốc Mexico và gốc Tây Ban Nha vận động để thu thập dữ liệu dân số. Sau đó, vào năm 1976, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua một đạo luật bắt buộc thông tin về cư dân Hoa Kỳ từ các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha phải được ghi lại. Ngày nay, từ “Hispanic” xuất hiện như một “sắc tộc – ethnicity” trên các biểu mẫu chính thức cho các mục đích của chính phủ, giáo dục và việc làm.

Xem thêm:   Nhật thực

Spanish

Từ “Spanish” đề cập đến cả ngôn ngữ và quốc tịch. Lỗi thường gặp là gọi một người nói tiếng Spanish là người Spanish, đúng ra phải gọi họ là Hispanic. Một người đến từ Spain hoặc có nguồn gốc từ Spain mới là Spanish.

Ngôn ngữ Spanish có nguồn gốc từ tiếng Latinh, và được nói đầu tiên ở Spain. Ba quốc gia Mexico, Columbia và Argentina là những nước có cư dân nói tiếng Spanish nhiều nhất thế giới.