Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Xin foodstamp và bảo hiểm

Hỏi

Thưa chị Thu Hoàng, gia đình tôi có 3 người, gồm vợ chồng tôi và đứa con 16 tuổi, vừa qua Mỹ được 3 tháng, hiện giờ tôi chưa có việc làm. Tôi muốn xin chính phủ tiền foodstamp và bảo hiểm. Xin chị cho biết, gia đình chúng tôi có thể nhận được trợ giúp này của chính phủ không? Và xin chị cho biết rõ, tôi cần chuẩn bị những giấy tờ gì để nộp? Thành thật cám ơn chị nhiều.

Trả lời

Ông cho biết, gia đình ông có 3 người định cư ở Mỹ được 3 tháng nhưng không cho biết rõ là gia đình qua Mỹ theo diện nào. Chương trình foodstamp và bảo hiểm phải theo quy định về quyền công dân, tài sản và thu nhập của các thành viên trong gia đình.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 14 tháng 9 năm 2023

Điều kiện về công dân như sau:

– Phải là công dân Mỹ. Nếu không là công dân Mỹ thì phải là thường trú nhân hợp pháp.

– Thẻ xanh theo diện con lai hay tị nạn sẽ được nhận chương trình từ ngày đến Mỹ, nhưng ông cũng phải nộp đơn bên An sinh xã hội để bên đó cấp cho số an sinh xã hội.

– Thẻ xanh đi theo diện gia đình bảo lãnh thì phải ở nước Mỹ từ 5 năm trở lên mới xin được foodstamp. Còn chương trình bảo hiểm phải là công dân Mỹ (vì người bảo lãnh mình qua Mỹ phải có trách nhiệm với mình).

– Ðối với trẻ em dưới 18 tuổi, chính phủ không đòi hỏi phải ở nước Mỹ được 5 năm, sẽ được nhận foodstamp (cho đến khi đủ 18 tuổi) và bảo hiểm (đến khi đủ 19 tuổi) nhưng cũng phải đủ điều kiện về tài sản và thu nhập của cha mẹ.

Quy định về tài sản phải dưới $5,000, và mức thu nhập của gia đình 3 người là $3,020/tháng (foodstamp) và $2,635 (bảo hiểm)

Lưu ý: Thu nhập này chưa trừ thuế.

Như ông nói là chưa có việc làm thì ông đủ tiêu chuẩn về thu nhập, và nếu tài sản dưới mức quy định của chính phủ thì ông nên nộp đơn xin foodstamp và bảo hiểm cho cháu.

Khi nộp đơn ông cần kèm bản photo thẻ xanh, giấy chứng nhận của cư dân, thu nhập tài sản nếu có và nếu trả tiền nhà thì gửi giấy chứng nhận đóng tiền nhà, còn nếu không trả thì cho biết ai đang trả cho gia đình ông.
Có 3 cách nộp hồ sơ như sau:

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 24 tháng 8 năm 2023

– Gọi điện thoại vô số 211 để nộp đơn.

– Vào website: yourtexasbenefit.com để nộp đơn.

– Ðến văn phòng gần nơi cư trú để nộp đơn. (HHSC office) Texas Health and Human Services.

Hoặc ông điền đơn và gửi đến địa chỉ:

Texas Health & Human Services Commission

PO Box 149027. Austin Tx 78714-9971