Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Xin phương tiện di chuyển

Hỏi

Tôi có xe nhưng cần giúp đỡ về tiền xăng vì lúc này xăng quá mắc. Và trong trường hợp tôi cần người chở đi bác sĩ, xin cô cho biết rõ về cách thức xin như thế nào. Chúc cô luôn vui vẻ.

Trả lời

Medicaid có chương trình trợ giúp về chuyên chở. Khi cần giúp đỡ về chuyên chở, cô cần phải làm đúng theo quy định của cơ quan chính phủ đưa ra. Nếu như cô đã chọn health plan rồi thì cô gọi số của health plan của cô. Còn nếu không chọn health plan thì cô gọi số (877-MEP-TRIP).

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 22 tháng 9 năm 2022

Khi gọi cô cần cung cấp đầy đủ chi tiết sau:

– Medicaid ID hay số An sinh xã hội của người có hẹn với bác sĩ.

– Tên của bác sĩ và văn phòng của bác sĩ mà mình đã lấy hẹn.

– Ðịa chỉ và số điện thoại của văn phòng bác sĩ.

– Ðịa chỉ và số điện thoại của cơ quan sẽ đón mình.

– Lý do của cuộc hẹn.

– Ngày và giờ của cuộc hẹn của mình với văn phòng bác sĩ.

– Nếu cần xe lăn hay những trang thiết bị đặc biệt cần thông báo cho người chuyên chở biết để họ chuẩn bị đầy đủ cho mình.

Trong trường hợp cô có xe nhưng không có tiền xăng, cô cần gọi số (877-MED-TRIP) hoặc cô đã chọn cho mình medicaid health plan thì cô gọi số của health plan đó. Khi gọi, cô nói là có xe, chỉ cần cơ quan chính phủ giúp tiền xăng, bên cơ quan sẽ gửi cho cô tờ đơn để cô khai. Sau đó, cô điền theo những chi tiết trong đơn và gửi lại cho họ. Nội dung đơn này là xin tham gia chương trình ITP(individual transportation participants)

Xin lưu ý, muốn tham gia vào ITP cần phải có:

– Bằng lái xe đang còn hiệu lực.

– Xe của mình khi chở người đến cuộc hẹn phải có license plate.

– Inspection sticker của xe chưa hết hạn.

– Bảo hiểm xe phải còn hiệu lực.

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 1 tháng 9 năm 2022

CTH