Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Chương trình MSP (Medicare Saving Program)

Hỏi

Chào cô Cindy,

Ngoài medicare tôi được trợ giúp  thêm QMB. Mỗi năm chương trình QMB đều yêu cầu renew  vào tháng 11 hoặc 12 tôi không nhớ rõ. Nhưng còn hai tuần nữa tôi sẽ đi VN 1 tháng. Như vậy nếu tôi trở về Mỹ mà bị quá thời hạn để điền đơn renew thì tôi phải làm sao? Thẻ QMB của tôi tới tháng 2-2024 mới hết hạn. Xin cô vui lòng chỉ dẫn.

Thành thật cám ơn.

Trả lời

Kính thưa Cô, chương trình MSP (Medicare Saving Program) có 3 phần là: QMB (The Qualified Medicare Beneficiary program), SLMB (Specified Low-Income Medicare Beneficiary program) và Ql1 (Qualified Individual program).

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 8 tháng 2 năm 2024

Cô đang được nhận chương trình QMB, trong chương trình này mỗi năm đều phải làm lại hồ sơ (thông thường Bộ Y Tế của tiểu bang Texas sẽ gửi đơn xin cứu xét lại – 1200EZ – trước 2 tháng). Trong tờ đơn này có tất cả thông tin lúc trước mình đã khai nên chỉ cần coi lại, và nếu không có gì thay đổi thì chỉ cần ký vào tờ đơn rồi gửi lại cho Bộ Y Tế của tiểu bang. Nếu có thay đổi thì gạt bỏ thông tin cũ, điền lại những thông tin mới, ký tên và gửi lại cho Bộ Y Tế của tiểu bang.

Khi không nhận được tờ đơn 1200EZ từ Bộ Y Tế của tiểu bang gửi đến thì vẫn phải nộp đơn xin cứu xét lại hồ sơ – có thể gởi trước 2 tháng hay đúng vào tháng hết hạn nhưng tránh để đến khi hồ sơ bị cúp rồi mới nộp đơn xin lại.

Khi hồ sơ đã bị cúp thì phải làm lại từ đầu (nghĩa là nếu nộp đơn vào tháng 10, đến tháng 12 văn phòng Bộ Y Tế mới duyệt xong hồ sơ thì chương trình MSP sẽ có hiệu lực vào tháng 1, vì vậy mình sẽ phải đóng tiền part B trong mấy tháng bị gián đoạn). Cách tốt nhất đến thẳng văn phòng Bộ Y Tế của tiểu bang nộp đơn tại chỗ để hồ sơ được xét duyệt cùng ngày.

Trường hợp Cô cần phải đi xa và chương trình MSP sắp hết hạn thì có thể nộp đơn trước 2 tháng.

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 29 tháng 2 năm 2024

CTH