Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Medicare saving program qmb

Hỏi

Thưa chị, mẹ em hiện có Medicare Original và Medicare QMB. Em muốn hỏi:

  1. Em có phải renew lại Medicare QMB cho mẹ em hằng năm không? Năm 2021 em apply cho mẹ vào tháng 11. Năm nay, em không biết có phải làm đơn renew không?
  2. Mẹ em sống ở Houston, Texas. Nếu mẹ sang Florida thăm em và trong trường hợp phải vào bệnh viện ở Florida thì Medicare QMB có trả copay and reductible bệnh viện ở Florida không chị?
  3. Nếu em chuyển cho mẹ sống luôn ở Florida thì em làm sao để mẹ em vẫn được Medicare QMB ở Texas trong thời gian chờ đợi xin QMB ở Florida.
Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 2 tháng 11 năm 2023

Em cám ơn chị Cindy rất nhiều.

Trả lời

Chương trình Medicare là của liên bang còn chương trình Medicare Saving Program là của tiểu bang.

  1. Chương trình Medicare QMB, phải renew mỗi năm. Nếu mẹ em nhận được chương trình QMB vào tháng 11 năm rồi thì cơ quan chính phủ gửi tờ đơn của chương trình QMB về nhà cho mình làm lại và tờ đơn số(1200EZ) thường là sẽ gửi về trước ngày hết hạn 2 tháng. Em cũng có quyền gửi đơn làm lại trước 2 tháng chứ không cần phải đợi đến khi hết hạn mới làm lại. Nếu em không nhận được đơn để làm lại, em cũng nên làm đơn lại để mẹ em tiếp tục được nhận Medicare QMB, vì nhiều lúc thư bị thất lạc. Nên nhớ, nếu một khi chương trình QMB bị cúp, thì khi xin lại, mình sẽ bị mất 1 tháng
  2. Chương trình QMB là của tiểu bang nên chỉ hiệu lực trong tiểu bang Texas thôi. Nếu mẹ em đi qua Florida chơi, nếu không may phải vô nhà thương thì Medicare sẽ trả cho phần của Medicare vì đó là của liên bang, qua tiểu bang nào cũng xài đuợc.
  3. Khi mẹ em dọn qua Florida, em nên xin ngay chương trình QMB cho bác liền, vì nếu bác vẫn còn chương trình QMB bên Texas, những chi phí nhà thương hay bác sĩ đều không được trả cho bác vì luật không cho phép mình có hai chương trình cùng một lúc.
Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 16 tháng 11 năm 2023

Mỗi tiểu bang đều có luật lệ khác nhau nên chương trình của tiểu bang nào thì chỉ xài được ở tiểu bang đó. Khi qua tiểu bang khác bắt buộc phải xin lại từ đầu.

CTH