Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Nộp đơn lại

Hỏi

Thưa chị,

Tháng 1 vừa qua tôi có xin về chương trình Medicare saving program (MSP), và bị từ chối vì mức thu nhập lương của tôi quá mức để nhận đuợc chương trình MSP. Nhưng tôi vừa đuợc biết là tháng 3 này, mức thu nhập đòi hỏi của chương trình MSP đã tăng lên. Vậy xin cho tôi biết rõ về mức thu nhập hiện giờ là bao nhiêu. Xin cảm ơn chị nhiều.

Đáp

Xin thưa,

Ðúng như chị đã nói, bắt đầu tháng 3 mức thu nhập của chương trình MSP đã thay đổi. Tài sản vẫn không thay đổi: – 1 người $9,090;  – 2 người $13,630

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 16 tháng 3 năm 2023

Trong tài sản gồm có:

  1. Xe (xe đầu được khấu trừ $15,000, xe thứ hai được khấu trừ $4,650), nếu giá trị xe trị giá cao hơn như đã nói ở trên sẽ bị cộng vào tài sản của mình đang có).
  2. Tiền có trong ngân hàng.
  3. Tiền mặt đang có trong người.
  4. Bất động sản.
  5. Cổ phiếu và trái phiếu.
  6. Quyền dầu mỏ, khí đốt, khoáng sản.
  7. Ðồ trang sức và đồ cổ.
  8. Hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Mức lương năm 2023 của chương trình Medicare Savings Programs:

Qualified Medicare Beneficiary (QMB)

– Individual: $1,215 (1 người)

– Couple: $1,643 ( 2 người)

Specified Low-Income Medicare Beneficiary (SLMB) 

– Individual: $1,458 (1 người)

– Couple: $1,972  (2 người)

Qualifying Individuals (QI-1) – 135 percent FPL

– Individual: $1,640 (1 người)

– Couple: $2,219 (2 người)

Qualified Disabled Working Individuals (QDWI) 

– Individual: $2,430 (1 người)

– Couple: $3,287 (2 người)

Nếu đã xin chương trình MSP mà bị từ chối vì mức thu nhập cao, thì vẫn có quyền xin lại vì mức thu nhập đã thay đổi. Chị cần phải nộp đơn mới để bên cơ quan của chính phủ cứu xét lại hồ sơ cho mình.

Hồ sơ bị từ chối vì mức thu nhập lương cao sẽ không dùng lại được nữa. Khi nộp hồ sơ, cần khai đầy đủ thông tin để hồ sơ của mình được giải quyết sớm.