Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Bảo hiểm cho trẻ em

Hỏi

Tôi vừa sanh em bé nên cần bảo hiểm cho hai mẹ con. Hiện giờ tôi không đi làm và đang sống với bố mẹ. Khi tôi xin bảo hiểm thì có bị ảnh hưởng gì đến bố mẹ tôi không? Tôi không muốn khai bố mẹ của tôi vào trong hồ sơ bảo hiểm. Tôi không sống với chồng và cũng không muốn ba của bé biết tôi đang ở đâu. Xin chị chỉ dẫn.

Đáp

Chương trình bảo hiểm của cháu sẽ không bị ảnh hưởng gì đến ông bà ngoại, mặc dù em sống chung với bố mẹ. Khi em xin bảo hiểm họ chỉ tính về mức thu nhập của em. Nếu con của em sống chung với ông bà, còn em không ở với cháu, ông bà sẽ là người đứng ra xin chương trình bảo hiểm cho cháu. Lúc đó tên của ông bà sẽ có trong hồ sơ của cháu, nhưng bên chính phủ cũng không tính mức thu nhập của ông bà. Hiện giờ em sống chung trong nhà bố mẹ, cháu là con của em nên trong hồ sơ em sẽ là người đứng đơn chính. Em không cần ghi ông bà trong hồ sơ.

Xem thêm:   An Sinh Xã Hội ngày 21 tháng 9 năm 2023

Nếu em dưới 19 tuổi còn sống chung với bố mẹ thì ông bà sẽ là người đứng đơn xin bảo hiểm cho em. Và khi đó mức thu nhập của bố mẹ của em sẽ phải tính khi xin bảo hiểm cho em. Bên cơ quan của chính phủ không tính về tài sản nên sẽ không đề cập đến tiền có trong ngân hàng hay tiền mặt mình đang giữ.

Chương trình bảo hiểm dành cho trẻ con gồm có: Em nhỏ mới sanh, tuổi từ 1-5 tuổi và tuổi từ 6-19 tuổi.

Trường hợp nếu em sống chung với bố mẹ nhưng em đã trên 19 tuổi thì lúc đó em là người tự xin bảo hiểm cho mình và khi đó sẽ tính thu nhập của em. Việc bảo hiểm cho em sẽ ảnh hưởng đến người cha của đứa bé, vì lúc đó bên cơ quan của chính phủ đòi hỏi em phải xin tiền nuôi dưỡng của người cha. Em có đề cập là em không muốn cha của đứa bé biết em hiện đang ở đâu. Vì vậy em cần phải suy nghĩ xem có nên xin bảo hiểm cho em hay không. Bảo hiểm cho con em sẽ không bị bắt buộc về phần tiền nuôi dưỡng của người cha.

Có mấy cách làm đơn: Vào trang mạng (YourTexasBenefits), gọi số 211 làm đơn qua điện thoại hoặc đến văn phòng Texas  Health and  Human Services địa phương.

CTH