Lời giới thiệu: Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ năm 1984 theo diện tị nạn, bà quyết định chọn con đường phục vụ đồng hương. Khởi đầu, bà là Giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Năm 1991, bà làm cho sở An Sinh Xã Hội đến 2020. Bà thường xuyên cộng tác với báo chí, các trang web, các đài phát thanh và truyền hình nhằm hướng dẫn đồng hương trong các luật lệ và các chương trình ASXH. Trẻ hân hạnh được sự cộng tác của bà, và độc giả ở khắp nơi có thể viết thư gởi qua bưu điện hoặc email nhờ bà Angie Hồ Quang giúp đỡ các vấn đề về An sinh Xã hội. Thư từ xin gởi về: Mục “An Sinh Xã Hội”

3202 N. Shiloh Rd., Garland, TX 75044 hoặc Email: bientap@trenews.net

Hưởng theo tiền hưu

Hỏi

Năm nay, tôi 76 tuổi (nghỉ hưu non đã hơn 16 năm). Vợ tôi sinh năm 1958, được 64 tuổi, đang chờ thẻ xanh 10 năm. Tôi có lương hưu (SSA) mỗi tháng là $970.00 và PENSION $2,400/tháng). Tổng cộng là $3,300/tháng. Bây giờ tôi muốn xin cho vợ ăn theo lương hưu của tôi có được không? Nếu được, thì:

1.Bao nhiêu tiền một tháng?

  1. Vợ chồng tôi cần phải làm những giấy tờ gi?
  2. Ai có thể giúp làm hồ sơ này? 

Mong cô hướng dẫn chúng tôi. 

Trả lời

Ông có tổng số thu nhập về hưu bổng là $3,300/tháng, trong đó có khoản hưu trí An sinh xã hội là $970.00. Bà nhà đang chờ thẻ xanh 10 năm, điều ấy cho tôi biết rằng, ông bảo lãnh bà từ Việt Nam sang Mỹ mới đây. Nếu ông kết hôn với bà được 1 năm thì với số tuổi hiện nay, bà nhà hội đủ điều kiện để hưởng một phần trên hồ sơ An sinh xã hội của ông. Người đi làm có đủ số 40 tín chỉ An sinh xã hội ở Mỹ sẽ được quyền xin hưu bổng ở độ tuổi sớm nhất là 62 và được hưởng 100% quyền lợi nếu chờ đến tuổi hưu toàn phần. Tuổi hưu toàn phần còn tùy thuộc vào năm sanh của mỗi người.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 23 tháng 6 năm 2022

Người sanh năm 1955 tuổi hưu toàn phần là 66 tuổi và 2 tháng

1956 tuổi hưu toàn phần là 66 tuổi và 4 tháng

1957 tuổi hưu toàn phần là 66 tuổi và 6 tháng

1958 tuổi hưu toàn phần là 66 tuổi và 8 tháng

1959 tuổi hưu toàn phần là 66 tuổi và 10 tháng

Những vị sanh sau năm 1960 thì tuổi hưu toàn phần là 67 tuổi.

Ðó là tuổi hưu áp dụng cho người có đi làm để thấy sự khác biệt về số tiền hưu được lãnh khi người ấy về hưu. Về hưu ở tuổi 62 chỉ nhận được khoản 70% nhưng nếu đợi đến tuổi hưu toàn phần thì sẽ được hưởng trọn vẹn 100% tiền hưu của mình.

Bà nhà đang chờ thẻ xanh 10 năm thì hẳn bà chưa có điều kiện đi làm để có được 40 tín chỉ An sinh xã hội. Nhưng, do bà đã lập gia đình nên sau một năm là vợ chồng chính thức với ông, bà được hưởng theo hồ sơ hưu bổng của ông. Số tuổi để được hưởng quyền lợi của người hôn phối cũng được áp dụng theo tuổi non và tuổi toàn phần. Bà sanh năm 1958, tuổi hưu toàn phần của bà là 66 tuổi và 8 tháng. Nếu đợi đến tuổi này bà sẽ nhận được 50% trên số tiền hưu của ông. Còn nếu quyết định xin từ tuổi 64 thì bà chỉ nhận được khoản 35% trên số tiền hưu của ông.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 16 tháng 6 năm 2022

Ông có thể gọi số điện thoại 1 – 800 – 772 – 1213 để làm cuộc hẹn và cần chuẩn bị số An sinh xã hội của bà, thẻ xanh, giấy hôn thú và số An sinh xã hội của ông để mở hồ sơ.

ANGIE HO QUANG