Hỏi

Tôi tên B. Van Do sinh ngày 09/22/1951 vợ tôi tên R. Nguyễn thi 12/12/1949. Chúng tôi đang hưởng hưu từ 12/2017: Tôi $402/tháng và bà xã $304. Chúng tôi dự tính xin hưởng thêm tiền già sau khi nghỉ việc vào tháng 2/2019. Hoàn cảnh của chúng tôi: Đang ở chung với con gái và 2 cháu ngoại đứng tên chung căn nhà cùng con gái để tiện thủ tục khi mua, vợ chồng tôi chỉ phụ tiền nhà hàng tháng (600 dollars). Nhà đang còn trả góp. Chúng tôi có một xe Toyota đời 1999. Con gái có mua bảo hiểm cho 2 vợ chồng tôi. Vậy, Thưa Bà chúng tôi có xin được chương trình SSI không ạ??? Dự kiến trong tháng 6/19 (dịp Hè) về Việt Nam chừng 1 tháng có trở ngại gì không?

Đáp

Một đôi vợ chồng trong năm 2019 được lãnh Trợ Cấp lợi tức bổ sung $1,157/tháng. Ông cho biết tiền hưu của ông là 402 cộng 304 sẽ ra số 706 đô la hàng tháng

Ông không cho biết rõ là số tiền nầy là tiền mang về hay tiền trước khi trừ bảo phí phần B. Dù thế nào đi nữa thì tổng số thu nhập của ông bà, nếu chỉ dựa vào tiền hưu bổng, cũng thấp hơn chi phiếu SSI cho một đôi vợ chồng hiện nay. Chương trình Supplemental Security Income đòi hỏi một đôi vợ chồng không có hơn $3,000 là tài sản.

Ông bà cùng con gái hàng tên trên bằng khoán mua nhà, ông bà có 2/3 quyền sở hữu trên bất động sản này. Nhưng vì ông bà đang sống nơi đây nên giá trị căn nhà không coi là tài sản của ông bà. Sau khi nghỉ việc và tiến hành thủ tục xin SSI vào tháng 2 năm 2019 và dự định đi Việt Nam vào tháng 6, nếu muốn chuyến đi không ảnh hưởng đến trợ cấp điều tốt nhất là ông bà đừng đi quá 30 ngày.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 26 tháng 5 năm 2022

Khi đi và về lại Mỹ nhớ lưu giữ cùi vé máy bay để sau này có bằng chứng để xuất trình khi cần thiết.

Hỏi

Tôi tên Hùng Lê sống ở Maryland, qua Mỹ năm 2007, hiện vẫn là thường trú nhân. Hai vợ chồng đi làm và có khai thuế chung. Vì sức khỏe, công việc không ổn định, khi vợ chồng tôi trên 65 tuổi cả 2 gộp lại được trên 40 tín chỉ. Có nhờ bà tư vấn đến sở ASXH địa phương, họ trả lời là chưa đủ để hưởng quyền lợi. Sau 3 năm làm thêm chúng tôi đã được 60 tín chỉ, hiện còn đi làm. Tôi có 3 câu hỏi xin bà hướng dẫn:

  1. Trường hợp gộp điểm chung để hưởng lợi áp dụng cho toàn nước Mỹ hay tùy theo tiểu bang
  2. Tôi có nên xin tiếp tục hưởng quyền lợi nữa không? hoặc đợi thi quốc tịch
  3. Hay đợi vài năm nữa cho đủ 80 tín chỉ 2 vợ chồng.

Đáp

Supplemental Security Income là chương trình trợ cấp của chính phủ dành cho người tuổi trên 65, tàn tật hay mù loà có thu nhập và tài sản hạn chế. Tài sản quy định cho một đôi vợ chồng không vượt quá mức $3,000. Chi phiếu SSI tối đa cho một đôi vợ chồng trong năm 2019 là $1,157/tháng. Với luật lệ hiện hành, ngoài những đòi hỏi vừa nêu trên, người nạp đơn còn phải là :

– Công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân,  nhưng có đi làm và có 40 tín chỉ An Sinh Xã Hội. Ðôi vợ chồng thường trú nhân cùng đi làm và gom tổng số tín chỉ của hai người được số 40.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 5 tháng 5 năm 2022

SSI là chương trình ở cấp liên bang nên tiêu chuẩn áp dụng giống nhau trên toàn nước Mỹ. Ông bà đừng bỏ cuộc, nên trở lại sở An Sinh Xã Hội xin SSI và nhấn mạnh trên điểm thường trú nhân có tín chỉ An Sinh Xã Hội.

Xin tham khảo ấn bản đính kèm:

Nếu gặp rắc rối với viên chức An Sinh Xã Hội về vấn đề nầy, ông có thể yêu cầu nhân viên đại diện cơ quan tham khảo ấn bản bằng Anh ngữ:

– Supplemental Security Income for Noncitizens

(SSA Pub 05-11051)

– Tiền Phụ Cấp An Sinh (Supplemental Security Income, hay SSI) cho Người Không Là Công Dân

– Bên trong có gì

– Ai có thể được Tiền Phụ Cấp An Sinh?

(xem phần phụ lục số báo tiếp theo)