Hỏi

Tôi 70 tuổi, quốc tịch Mỹ. Hiện tôi đang đứng tên 1 căn apartment và hàng tháng lãnh SSA $324, SSI $479. Tôi dự định bán nhà, chuyển đi thành phố khác. Thưa bà, có phải chuyển đổi qua nhà khác trong vòng 3 tháng thì sẽ không bị cúp các khoản lương hàng tháng không? Xin bà giải thích giùm.

Trả lời

Bà đang nhận hai chi phiếu từ cơ quan ASXH: hưu bổng và chi phiếu trợ cấp lợi tức bổ sung SSI.

Với quyền lợi hưu bổng, bà không bị ràng buộc bởi những quy định về tài sản và thu nhập. Còn SSI là chương trình giúp đỡ người trên 65 tuổi, tàn tật hay mù loà, có thu nhập và tài sản hạn chế.

Tất cả những gì bà sở hữu đều được tính là tài sản và mức tài sản cho phép của SSI là $2,000.00 cho cá nhân và $3,000.00 cho một vợ chồng. Dù vậy cũng có những thứ được miễn trừ như căn nhà đang ở, phương tiện di chuyển duy nhất cũng như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hậu sự, huyệt mộ (mọi thứ không được có giá trị hơn $1,500.00).

Nếu bán căn nhà đang ở để chuyển đi nơi khác và mua lại nhà khác thì bà sẽ không vướng chuyện thặng dư tài sản và thu nhập. Bà chỉ cần thông báo với sở ASXH về dự tính này. Sở ASXH cho bà 3 tháng để đoạn mãi nhà cũ và mua nhà mới. Nếu thực hiện đúng như vậy thì chuyện mua bán nhà sẽ không ảnh hưởng đến trợ cấp lợi tức SSI của bà.

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 16 tháng 11 năm 2023

Hỏi

Tôi tên N.B.H, sanh ngày 30/01/1954.

Tôi nghỉ hưu lúc 62 tuổi và vừa đủ 40 tín chỉ. Hiện nay, hàng tháng tôi được hưởng tiền SSI $368.00 & tiền hưu $154.00. Có vài văn phòng dịch vụ bảo tôi số tiền này thấp hơn số tiền chánh phủ trợ cấp cho người sống trong tiểu bang Texas. Xin bà vui lòng cho biết điều này có đúng không? Tôi xin thưa thêm là tài sản cá nhân của tôi là con số không.

Trả lời

Bà lãnh tiền hưu An sinh xã hội nhưng do tiền hưu khiêm nhường và không có tài sản nên bà hội đủ điều kiện để xin thêm Trợ cấp lợi tức bổ sung SSI. Vì là chương trình trợ cấp nên có những quy định khá khắt khe về thu nhập và tài sản.

Hiện nay chi phiếu tối đa của SSI là $783.00/tháng. Ngoài những ràng buộc về thu nhập và tài sản, muốn được hưởng mức tối đa bà còn phải hội đủ tiêu chuẩn về cách sắp xếp ăn ở.

Mục đích chính của chương trình SSI là giúp người thụ hưởng có khoản tiền căn bản để chi trả những nhu cầu chính yếu của cuộc sống như tiền nhà, tiền ăn. Có thể bà đang sống với con hay một người nào đó, nhưng không có đóng góp vào chi tiêu hằng tháng. Do đó tổng số tiền bà nhận được từ hai nguồn hưu bổng và SSI chỉ ngang bằng 2/3 số $783.00 là $522.00.
Muốn được hưởng mức tối đa, bà cần sắp xếp với chủ nhà và đóng góp phần của bà vào chi phí gia đình. Cách đóng góp như sau: Chủ nhà sẽ liệt kê tất cả chi phí trong gia đình gồm tiền nhà, tiền điện, nước và tiền ăn nếu bà ăn cơm chung với gia đình. Cộng tất cả các chi tiêu đó và chia đều cho số người trong nhà. Thí dụ, tổng số chỉ tiêu là $1,000.00/tháng và nhà có 5 người. Nếu bà đóng góp được 1/5 tức là $200, là bà đạt được tiêu chuẩn Fair Share. Sau khi sắp xếp được việc này, bà báo cáo sự thay đổi đến ASXH để được điều chỉnh chi phiếu SSI.