Lời giới thiệu: Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ năm 1984 theo diện tị nạn, bà quyết định chọn con đường phục vụ đồng hương. Khởi đầu, bà là Giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Năm 1991, bà làm cho sở An Sinh Xã Hội đến 2020. Bà thường xuyên cộng tác với báo chí, các trang web, các đài phát thanh và truyền hình nhằm hướng dẫn đồng hương trong các luật lệ và các chương trình ASXH. Trẻ hân hạnh được sự cộng tác của bà, và độc giả ở khắp nơi có thể viết thư gởi qua bưu điện hoặc email nhờ bà Angie Hồ Quang giúp đỡ các vấn đề về An sinh Xã hội. Thư từ xin gởi về: Mục “An Sinh Xã Hội”

3202 N. Shiloh Rd., Garland, TX 75044 hoặc Email: bientap@trenews.net

Chương trình medicare

Hỏi

Xin kính chúc bà nhiều sức khỏe, an lành. Em có vài thắc mắc xin bà hướng dẫn cho.

1/ Vợ chồng em sinh năm 1954, quốc tịch Mỹ, đã nhận tiền hưu (em: $689 và chồng $649, chưa trừ $170 phí Medicare). Xin hỏi bà, nếu em về Việt Nam vài năm, em có thể xin ngưng đóng bảo phí Medicare trong thời gian ở VN không? Và khi trở lại Mỹ em sẽ đóng lại có được không?

2/ Vì lương hưu của vợ chồng em không xin được Medicaid, bà có thể chỉ cho có chương trình nào giúp không phải đóng $170 bảo phí không?

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 21 tháng 7 năm 2022

Xin chân thành cảm ơn bà.

Trả lời

Ông bà cùng sanh năm 1954, ông bà đã bắt đầu nhận Medicare khi ông bà được 65 tuổi. Medicare là chương trình bảo hiểm y tế do chính phủ liên bang quản trị dành cho người tuổi 65 trở đi và có được 40 tín chỉ An sinh xã hội. Medicare có 3 phần chánh là A, B và D.

Chỉ có Medicare phần A là chúng ta không phải đóng bảo phí hằng tháng (vì đã đóng thuế Medicare 1.45% trên thu nhập trong lúc còn đi làm).

Ông bà PHẢI ghi danh Medicare phần B khi bước vào tuổi 65, trừ phi ở độ tuổi đó ông bà có bảo hiểm y tế nơi làm việc. Người sanh năm 1954, tuổi hưu toàn phần là 66 tuổi. Trong trường hợp ông bà tiếp tục làm việc cho đến số tuổi hưu toàn phần, và trong thời gian này ông bà có được bảo hiểm y tế nơi mình làm việc hay được bao bọc dưới khế ước y tế của người phối ngẫu thì ông bà có quyền tạm thời từ chối phần B cho đến khi thực sự không còn bảo hiểm y tế nữa.

Ðó là thời kỳ ghi danh đặc biệt, ông bà không bị phạt trên bảo phí phần B cho dù ông bà tham gia vào phần B sau tuổi 65.

Luật quy định cứ mỗi năm ghi danh trễ vào Medicare sẽ bị phạt 10% trên bảo phí phần B.

Cần biết là Medicare không có hiệu lực khi người thụ hưởng rời khỏi lãnh thổ Hoa Kỳ.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 11 tháng 8 năm 2022

Công dân Hoa Kỳ tiếp tục hưởng quyền lợi hưu bổng An sinh xã hội khi về Việt Nam sống lâu dài. Do đó, không sử dụng được Medicare khi về Việt Nam nhưng hằng tháng vẫn bị trừ $170.00 cho bảo phí phần B. Ông bà có quyền liên lạc với Sở An sinh xã hội để cancel bảo phí phần B.

Tuy nhiên xin lưu ý: Nếu ông bà không nhận phần B và về Việt Nam ở 2 năm. Sau đó trở lại Mỹ, nếu muốn xin lại Medicare, ông bà phải chờ đến giai đoạn ghi danh tổng quát từ 1 tháng Giêng đến 31 tháng 3 hằng năm. Ngoài ra, ông bà có 2 năm không có bảo hiểm phần B nên ông bà bị phạt 20% trên bảo phí phần B ở thời điểm đó.

Câu hỏi thứ hai liên quan đến các chương trình có thể trợ giúp ông bà trong việc đóng bảo phí phần B, $170.00 cho mỗi người.

Tổng số thu nhập chưa trừ bảo phí phần B của ông bà là $1,338.00/ tháng. Ông bà có thể xin gia nhập vào chương trình Qualified Medicare Beneficiary (QMB) để nhận được sự trợ giúp của chính phủ không những phần bảo phí mà luôn cả phần déductible và khoản 20% phụ đóng của Medicare phần B.

Phần thu nhập và tài sản của QMB được quy định như sau:

QMB income & resource limits in 2022:

Cá nhân: $1,153/tháng

Vợ chồng: $1,546/tháng

Tài sản của một người: $8,400.

AHQ