Hỏi:

Kính thưa bà Angie Hồ Quang,

Tôi xin bà chỉ dẫn giúp một vấn đề sau:

Năm nay tôi đã 90 tuổi. Chẳng may, tôi bị bịnh, nằm liệt giường. Tôi muốn bán căn nhà đang ở. Căn nhà này tôi đã thêm tên con gái vào. Hiện tôi đang nhận tiền hưu trí $525.00 và tiền SSI là $277 và đã có Medicaid.

Vì để được con gái chăm sóc trong quãng đời sau cùng, tôi dự định bán căn nhà này để về ở với gia đình con gái. Nếu làm như vậy, tôi có bị mất tiền trợ cấp phụ trội và Medicaid không?

Đáp:

Bà đang sở hữu một căn nhà và trên bằng khoán của căn nhà này có tên bà và con gái. Bà đang nhận hai chi phiếu hằng tháng, một là quyền lợi hưu bổng và chi phiếu thứ hai là trợ cấp lợi tức  an sinh. Khi nhận được hưu bổng An sinh xã hội bà có được hưởng Medicare là chương trình bảo hiểm y tế do chính quyền liên bang quản trị. Medicare gồm có những phần chính là A, B và D. Mọi người nhận Medicare phần B sẽ có trách nhiệm đóng bảo phí hằng tháng. Trong năm 2020 số tiền này là $144.60/tháng. Chính phủ sẽ tự động trích số tiền này từ trong số tiền hưu hằng tháng để gửi đến Medicare,

Tuy nhiên vì tiền hưu của bà ít hơn chi phiếu SSI nên bà được nhận thêm phần trợ giúp này. Một khi được SSI bà sẽ được thêm Medicaid và bà không phải đóng tiền bảo phí phần B, không phải đóng deductible cũng như phần đóng phụ 20%. Ngoài ra, bà cũng được ghi danh vào chương trình Medicare part D (mua thuốc theo toa) với giá tượng trưng.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 5 tháng 5 năm 2022

Theo quy định của chương trình SSI, người đứng đơn phải có thu nhập và tài sản hạn chế là $2,000 cho một cá nhân và $3,000 cho một vợ chồng. Tiền bạc trong ngân hàng, bất động sản và tất cả những gì được chuyển thành tiền bạc đều được coi là tài sản, ngoại trừ căn nhà bà đang ở và phương tiện di chuyển đầu tiên bà đang sử dụng.

Nếu bà bán căn nhà do bà và con gái đứng tên thì số tiền bà có (50% tiền bán nhà) chắc chắn sẽ nhiều hơn số tiền quy định của chính phủ ($2,000) nên bà sẽ không hội đủ điều kiện để hưởng SSI hay Medicaid nữa. Riêng số tiền hưu và Medicare là quyền lợi của bà nên không bị ảnh hưởng gì cả. Xin lưu ý bà, khi không còn hưởng Medicaid thì hằng tháng sở An sinh xã hội sẽ trích $144.60 từ tiền hưu của bà để đóng bảo phí phần B. Và bà sẽ phải deductible và 20% phụ đóng trên hóa đơn bác sĩ.