Hỏi

Xin trả lời thắc mắc!

Theo tôi ước tính là vợ của tôi sẽ xin về hưu non lúc 62 tuổi được lãnh là khoảng $600.

Vợ của tôi lớn hơn 2 tuổi, tôi dự tính sẽ xin hưu non lúc 62 tuổi được lãnh là $1800.

Nếu  vợ của tôi lãnh được $600; tới khi tôi được lãnh $1800 thì vợ có thể điều chỉnh lãnh theo chồng 50% hay là 35% theo lương của người chồng không?
Nếu vợ tôi phải chờ đợi thêm 2 năm  để tôi đủ 62 tuổi thì lãnh theo quyền lợi của tôi thì tốt hơn không?

Nếu chờ thêm 2 năm, vợ của tôi phải mất $14,400!

Mong bà giải thích, cái nào lợi hơn?

Cám ơn bà.

Đáp

Bà nhà về hưu ở tuổi 62 với mức hưu bổng là $ 600.00 tháng. Ðến khi ông bắt đầu nạp đơn xin hưu non thì ông sẽ nhận được $1800.00 tháng.
Trường hợp 1:

Về hưu ở tuổi 62 bà sẽ nhận được 2 năm tiền hưu bổng của bà trong lúc chờ đợi ông được 62 tuổi. Ước tính tiền hưu của bà trong hai năm (không tính nếu năm bà được 63 tuổi, sở An sinh xã hội có cấp thêm phần phụ cấp đắt đỏ hay không?) $600.00 nhân cho 24 tháng bằng: $14,4000

Khi ông bắt đầu về hưu ở tuổi 62, bà nhà sẽ ưu tiên lãnh phần $600.00 của bà và lãnh phần sai biệt cho đến mức 35% trên số tiền hưu toàn phần của ông.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 2 tháng 6 năm 2022

Nếu năm nay ông được 60 tuổi thì năm sanh của ông là 1960. Với người sanh năm 1960 và có ý định về hưu non thì số hưu bổng sẽ là 70% số tiền hưu toàn phần nếu ông chờ đến 67 tuổi.

Như vậy nếu ở tuổi 62 ông nhận được $1,800.00 thì số tiền hưu ở tuổi 67 của ông sẽ là $2,571.00 ($1,800 chia cho 70 và nhân cho 100).

Hồ sơ hưu của bà nhà cũng bị khoá ở mức hưu non. Dựa theo chia sẻ của ông thì bà nhà sanh năm 1958. Tuỳ thuộc vào năm sanh của mỗi người mức lãnh tiền hưu cũng có khác nhau. Nếu bà quyết định về hưu tuổi 62, khi bà ăn theo hồ sơ của ông thì bà chỉ được ăn theo tới mức tối đa là 33.33% mà thôi. Nhưng bà sẽ được hưởng 33.33% trên số $2,571.00 chứ không phải $1,800.00.
Tuổi hưu toàn phần của người sanh năm1958 là 66 tuổi và 8 tháng.

Trường hợp 2:

Bà chờ đến khi ông xin hưu 62 thì bà cũng bắt đầu xin quyền lợi này.

Lưu ý: sẽ có hai phần:

a) Bà sẽ nhận được tiền hưu trên hồ sơ làm việc của bà ở tuổi 64; ở tuổi 64 bà sẽ nhận được 80% so với số tiền hưu toàn phần của bà.

b) Cũng như nếu bà ăn theo hồ sơ của người hôn phối ở tuổi 64 thì sẽ nhận được 37.5% theo hưu bổng người chồng.