Hỏi

Xin chị vui lòng chỉ dẫn những thắc mắc sau đây:

  1. Tháng 06 năm nay thì tôi đúng 66 tuổi – Tôi muốn retire thì phải làm những thủ tục gì? Có ấn định gì về thời hạn apply hay không?
  2. Tôi hiện nay vẫn còn đang đi làm, trong trường hợp tôi được chấp thuận về hưu, đồng thời tôi cũng muốn nghỉ làm việc tại hãng thì tôi phải làm những gì để apply Medicare part B&D (tôi đã có part A)?

Đáp

Ông sanh năm 1952, đến tháng Sáu năm 2018 ông bước vào tuổi hưu toàn phần là 66 tuổi. Ðể bảo đảm   tiền hưu của ông sẽ có hiệu lực vào ngày sanh thứ 66, ông cần tiến hành thủ tục nạp đơn ba tháng trước sinh nhật. Ông có nhiều cách để nạp đơn.

– Nạp trực tuyến tại trang www.socialsecurity.gov

– Gọi số điện thoại 1-800-772-1213 để làm cuộc hẹn. Khi tiếp chuyện với nhân viên An Sinh Xã Hội, ông có thể yêu cầu được phỏng vấn qua điện thoại hay đích thân đến văn phòng để làm hồ sơ. Nhân cơ hội nầy ông cũng có thể đề nghị được phỏng vấn bằng tiếng Việt.

Ông cần phải có những văn kiện như sau: Thẻ An Sinh Xã Hội, Giấy khai sanh, Giấy chứng nhận tình trạng di trú hay công dân nếu là người sanh ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Mẫu W2, nhưng nếu là người tự làm chủ thì cần xuất trình hồ sơ khai thuế của năm trước đó.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 03 tháng 11 năm 2022

Ðến tuổi 66, nếu về hưu , ông có thể xin Medicare cùng thời điểm này. Rất đơn giản trong việc xin Medicare nếu khi đi làm ông có hưởng bảo hiểm y tế ở sở làm.

Hỏi

I’m 66 and collect full social security. My wife will be 62 in 5/2018:

1.0 Can she collect social security benefit based on my social security benefit at 62.

2.0 When I die, can she switch to The Spouse Survivor benefit

My social security benefit is $2,400/month.

Đáp

Nếu bà chỉ đóng thuần vai trò nội trợ, khi được 62 tuổi, bà sẽ được hưởng 35% trên số $2,400.00 của ông.

Ông không cho biết bà nhà có đi làm hay không?

Nếu bản thân có đi làm, có đủ tín chỉ ASXH trên chính hồ sơ làm việc của mình và muốn lãnh tiền hưu ở tuổi 62 bà sẽ qua những bước như sau:

  1. Lãnh 75% số tiền hưu của hồ sơ làm việc của chính mình trước, nếu số tiền nầy ít hơn 35% tiền hưu của chồng thì sẽ được lãnh phần sai biệt cho đủ mức 35% của $2,400.00.
  2. Nếu số tiền hưu của bản thân bà cao hơn $2,400.00 x 35%= $840.00 thì chỉ nhận được phần của bà mà thôi.

Khi ông qua đời, tùy thuộc tuổi của bà lúc bấy giờ. Nếu khi ông ra đi bà đã được tuổi hưu toàn phần thì bà sẽ được hưởng mức tối đa $2,400.00

AH