Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt Nguyễn Hữu Cầu

 – Sinh năm: 1947
 – Hoạt động: cựu đại úy VNCH
 – Bị bắt ngày 09/10/1982, gán tội phá hoại
 – Án tù: chung thân

alt

 Nguyễn Ngọc Cường

 – Sinh năm: 1957
 – Hoạt động: thành viên của “Việt Nam và những vấn đề hôm nay”
 – Bị bắt tháng 28/03/2011, gán tội tuyên truyền chống phá nhà nước
 – Án tù: 7 năm tù giam

 
alt Nguyễn N Tường Thi

 – Sinh năm: 1986
 – Hoạt động: thành viên của “Việt Nam và những vấn đề hôm nay”
 – Bị bắt ngày 28/03/2011, gán tội tuyên truyền chống phá nhà nước 
 – Án tù: 2 năm tù giam


alt Phạm Thị Bích Chi

 – Sinh năm: 1983
 – Hoạt động: thành viên của “Việt Nam và những vấn đề hôm nay”
 – Bị bắt ngày 28/03/2011, gán tội tuyên truyền chống phá nhà nước
 – Án tù: 18 tháng tù giam

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net