Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

Phan Văn Bàn

– Sinh năm: 1937
– Hoạt động: cảnh sát đặc biệt VNCH. Rải truyền đơn chống chế độ CS
– Bị bắt năm 1978, bị kết tội: “chống chính quyền”
– Án tù: chung thân, được thả sau 22 năm

 Vi Đức Hồi

     – Sinh năm: 1956
– Hoạt động: nguyên giám đốc trường đảng tại Lạng Sơn
– Bị bắt ngày bị bắt ngày 27/10/10, bị kết tội “tuyên truyền chống lại nước CHXHCN Việt Nam”
     – Án tù: 5 năm tù giam, 3 năm quản thúc (đã được thả trước thời hạn)

 

Nguyễn Văn Đài

 

     – Sinh năm: 1969
– Hoạt động: luật sư, sáng lập Ủy ban Nhân quyền Việt Nam
– Bị bắt ngày 06/03/07, bị kết tội: “tuyên truyền chống nước CHXHCN Việt Nam”
– Án tù: 4 năm tù giam, 4 năm quản thúc

Nguyễn Văn Ngọc

     – Sinh năm: 1959
– Hoạt động: kỹ sư và doanh nhân, thành viên của tổ chức Yêu Nước Việt Nam
– Bị bắt ngày 28/02/07, bị kết tội: “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà Nước”
– Án tù: 4 năm tù giam, 3 năm quản thúc

 

(còn tiếp)

Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net