Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt     Trần Hữu Khương

     – Sinh năm: không rõ
     – Hoạt động: thành viên của Liên Minh Cách Mạng Việt Nam
     – Bị bắt 1993, bị kết tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”  
     – Án tù: chung thân

alt     Trần Hữu Cảnh

     – Sinh năm: 1952
     – Hoạt động: Tín đồ Cao Đài
     – Bị bắt 2005, bĩ kết tội: “Chạy trốn ra nước ngoài nhằm chống chính quyền”
     – Án tù: 13 năm tù giamalt     Trần Thị Thúy

     – Sinh năm: không rõ
     – Hoạt động: Tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo
     – Bị bắt ngày 10/8/10, bị kết tội: “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
     – Án tù: 8 năm tù giam, 5 năm quản thúc

      alt Võ Văn Bửu

     – Sinh năm: 1970
     – Hoạt động: Một nhà hoạt động Phật Giáo Hòa Hảo
     – Bị bắt ngày 5/8/05, bị kết tội: “chống người trong việc thực hiện nhiệm vụ”
     – Án tù: 7 năm tù giam

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net