Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt     Ngô Quỳnh

     – Sinh năm: 1984
     – Hoạt động: thành viên khối 8406
     – Bị bắt ngày 01/01/08, bị buộc tội “tuyên truyền chống nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”     
     – Án tù: 3 năm tù giam, 3 năm quản thúc

alt      Nguyễn Bắc Truyển

     – Sinh năm: 1968
     – Hoạt động: luật sư, thành viên của Đảng dân chủ nhân dân Việt Nam
     – Bị bắt ngày 14/08/06, bị kết tội: “tuyên truyền chống nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”
     – Án tù: 3 năm, 6 tháng tù giamalt     Nguyễn Bính Thành

     – Sinh năm: 1955
     – Hoạt động: thành viên của Đảng Thăng Tiến Việt Nam
     – Bị bắt ngày 17/02/07, bị kết tội: “tuyên truyền chống nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam”
     – Án tù: 5 năm tù giam, 2 năm quản thúc

      alt Nguyễn Xuân Không

     – Sinh năm: 1945
     – Hoạt động: theo Đạo Cao Đài
     – Bị bắt năm 2005, bị buộc tội “chạy trốn ra nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống lại người dân chính quyền”
     – Án tù: 9 năm tù giam

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net