Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt Hoàng Phong

 – Sinh năm: 1985
 – Hoạt động: Xã hội
 – Bị bắt ngày 29/12/11, bị ghép tội “tuyên truyền chống nhà nước”
 – Án tù: đang bị giam giữ

alt Nguyễn Văn Oai

 – Sinh năm: 1980
 – Hoạt động: thành viên của thanh niên Công Giáo
 – Bị bắt ngày bị bắt ngày 30/7/11, bị ghép tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
 – Án tù: đang bị giam giữ

alt

 Nguyễn Văn Phương

 – Sinh năm: 1966
 – Hoạt động: thành viên của chính phủ Việt Nam tự do
 – Bị bắt năm 1998, bị gán tội “khủng bố chống lại chính quyền nhân dân”
 – Án tù: 17 năm tù giam

 alt Nguyễn Trung Tôn

 – Sinh năm: 1971
 – Hoạt động: mục sư Tin Lành
 – Bị bắt ngày 15/1/11, bị ghép tội “tiến hành tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”
 – Án tù: 2 năm tù giam, 2 năm quản thúc

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net