Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt      Lê Văn Sơn

      – Sinh năm: 1985
      – Hoạt động: thành viên Thanh niên Công Giáo
      – Phiên tòa ngày 23/5/2013, bị ghép tội “hoạt động nhắm lật đổ chính quyền nhân dân”
      – Án tù: 4 năm tù giam và 4 năm quả thúc


alt     Trần Minh Nhật

      – Sinh năm: 1988
      – Hoạt động: thành viên Thanh niên Công Giáo
      – Phiên tòa ngày 8 & 9/1/2013, bị ghép tội “hoạt động nhắm lật đổ chính quyền nhân dân”
      – Án tù: 4 năm tù giam

alt

      Nguyễn Đình Cường

      – Sinh năm: 1981
      – Hoạt động: thành viên Thanh niên Công Giáo
      – Phiên tòa ngày 8 & 9/1/2013, bị ghép tội “hoạt động nhắm lật đổ chính quyền nhân dân”
      – Án tù: 4 năm tù giam

      alt Đặng Ngọc Minh

      – Sinh năm: 1957
      – Hoạt động: thành viên Thanh niên Công Giáo
      – Phiên tòa ngày 8 & 9/1/2013, bị ghép tội “hoạt động nhắm lật đổ chính quyền nhân dân”
      – Án tù: 3 năm tù giam 2 năm quản chế

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net