Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt Phan Văn Thu

 – Sinh năm: 1948
 – Hoạt động: hội đồng công luật công án Bia Sơn
 – Bị bắt ngày 5/2/2012, bị ghép tội “hoạt động nhắm lật đổ chính quyền nhân dân”
 – Án tù: chung thân

alt Lê Duy Lộc

 – Sinh năm: 1956
 – Hoạt động: thành viên “hội đồng công luật công án Bia Sơn”
 – Bị bắt ngày 5/2/2012, bị ghép tội “hoạt động nhắm lật đổ chính quyền nhân dân”
 – Án tù: 17 năm tù giam 5 năm quản thúc

alt

 Lê Phúc

 – Sinh năm: 1951
 – Hoạt động: thành viên “hội đồng công luật công án Bia Sơn”
 – Bị bắt ngày 5/2/2012, bị ghép tội “hoạt động nhắm lật đổ chính quyền nhân dân”
 – Án tù: 15 năm tù giam 5 năm quản thúc

 alt Võ Thành Lê

 – Sinh năm: 1955
 – Hoạt động: thành viên “hội đồng công luật công án Bia Sơn”
 – Bị bắt ngày 5/2/2012, bị ghép tội “hoạt động nhắm lật đổ chính quyền nhân dân”
 – Án tù: 16 năm tù giam 5 năm quản thúc

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net