Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt Hồ Đức Hòa

 – Sinh năm: 1974
 – Hoạt động: thành viên của Thanh niên Công Giáo
 – Bị bắt ngày 30/7/2011, bị ghép tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
 – Án tù: 13 năm tù giam

alt H Thủy Ya

 – Sinh năm: 1962
 – Hoạt động: người dân tộc thiểu số theo đạo Tin Lành
 – Bị bắt 2008, bị ghép tội “phá hoại chính sách đoàn kết”
 – Án tù: 5 năm tù giam

alt

 Đỗ Văn Thái

 – Sinh năm: 1961
 – Hoạt động: thành viên “hội đồng công luật công án Bia Sơn”
 – Bị bắt ngày 10/2/12, bị ghép tội “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà Nước”
 – Án tù: 14 năm tù giam

 alt Đoàn Văn Cư

 – Sinh năm: không rõ
 – Hoạt động: dân tộc thiểu số theo đạo Kito Giáo
 – Bị bắt ngày 25/8/10, bị ghép tội hoạt động tôn giáo trái phép
 – Án tù: đang bị giam giữ

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net