Lời Tòa soạn: Mặc dầu đang duy trì một chế độ công an trị rất hà khắc trong nước, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn không ngăn được những tiếng nói yêu nước của mọi người, mọi giới đã và đang thể hiện bằng nhiều hình thức. Rất nhiều người trong số họ bị kết án nặng nề hoặc bị giam giữ không thời hạn. Chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt can đảm này.

alt Đỗ Thị Minh Hạnh

 – Sinh năm: 1985
 – Thành viên của Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông (UWFO)
 – Hoạt động: tranh đấu cho quyền lợi của người lao động
 – Bị gán tội ngày 27/10/2010: “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân”
 – Án tù: 7 năm 

alt

 Đoàn Huy Chương

 – Sinh năm: 1985
 – Một trong những sáng lập viên Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông (UWFO)
 – Hoạt động: tranh đấu cho quyền lợi của người lao động
 – Bị gán tội ngày 27/10/2010: “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân”
 – Án tù: 7 năm

alt Nguyễn Hoàng Quốc Hùng

 – Sinh năm: 1981
 – Thành viên của Hiệp Hội Đoàn Kết Công Nông (UWFO)
 – Hoạt động: tranh đấu cho quyền lợi của người lao động
 – Bị gán tội ngày 27/10/2010: “phá rối an ninh trật tự nhằm chống lại chính quyền nhân dân”
 – Án tù: 9 năm


alt Nguyễn Tiến Trung

 – Sinh năm: 1983
 – Thành viên của Đảng Dân Chủ Việt Nam
 – Hoạt động: tranh đấu cho nhân quyền và tự do dân chủ trong nước
 – Bị gán tội ngày 21/1/2010: “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”
 – Án tù: 7 năm tù và 3 năm quản thúc

(còn tiếp)
Quý độc giả có thể xem thêm trên trang web
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam
http://www.vietnamhumanrights.net