Bạn có biết

//Bạn có biết

Did You Know

Viết tắt trong tin nhắn (kỳ 6)

Loạt bài vừa qua đã trình bày sơ lược về một số từ viết tắt phổ biến trên mạng. Sẽ là một thiếu sót nếu không đề cập đến những chữ viết tắt của giới trẻ ở trong nước hiện nay. Sau đây là một [...]

2021-09-16T12:26:58-05:00September 16th, 2021|

Viết tắt trong tin nhắn (kỳ 5)

Bộ sưu tập các chữ sau đây, viết tắt của một từ hoặc một nhóm từ, rất phổ biến khi texting (nhắn tin) đến độ nhiều chữ đã “xâm nhập” cả vào những câu nói trò chuyện hàng ngày, lại còn nhan nhản trong các [...]

2021-09-14T12:14:51-05:00September 14th, 2021|

Viết tắt trong tin nhắn (kỳ 4)

Bộ sưu tập các chữ sau đây, viết tắt của một từ hoặc một nhóm từ, rất phổ biến khi texting (nhắn tin) đến độ nhiều chữ đã “xâm nhập” cả vào những câu nói trò chuyện hàng ngày, lại còn nhan nhản trong các [...]

2021-09-07T12:15:19-05:00September 7th, 2021|

Viết tắt trong tin nhắn (kỳ 3)

Bộ sưu tập các chữ sau đây, viết tắt của một từ hoặc một nhóm từ, rất phổ biến khi texting (nhắn tin) đến độ nhiều chữ đã “xâm nhập” cả vào những câu nói trò chuyện hàng ngày, lại còn nhan nhản trong các [...]

2021-08-31T11:49:15-05:00August 31st, 2021|

Viết tắt trong tin nhắn (kỳ 2)

Bộ sưu tập các chữ sau đây, viết tắt của một từ hoặc một nhóm từ, rất phổ biến khi texting (nhắn tin) đến độ nhiều chữ đã “xâm nhập” cả vào những câu nói trò chuyện hàng ngày, lại còn nhan nhản trong các [...]

2021-08-24T11:30:08-05:00August 24th, 2021|

Viết tắt trong tin nhắn

Bạn biết được ý nghĩa và cách sử dụng những từ viết tắt trong hình này không? Nếu không, có lẽ đã đến lúc nên tìm hiểu về các từ viết tắt khi “texting” (nhắn tin). Bộ sưu tập các chữ sau đây, viết tắt [...]

2021-08-19T14:38:06-05:00August 19th, 2021|