Nhân thời gian bầu cử ở Mỹ, đây là vài con số thú vị về chức tổng thống Mỹ.

1. Có 3 lý do để một tổng thống Mỹ không kết thúc nhiệm kỳ: qua đời, từ chức, hoặc bị luận tội.

2. Có 8 tổng thống đã qua đời giữa nhiệm kỳ, trong đó 4 người bị ám sát là Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, và John Kennedy. Ngoài ra có 2 người bị bắn nhưng sống sót là Theodore Roosevelt và Ronald Reagan.

3. Trong số 44 tổng thống Hoa Kỳ (Grover Cleveland được đếm 2 lần vì 2 nhiệm kỳ không liên tục), người có nhiệm kỳ ngắn nhất là William Henry Harrison—mất vì viêm phổi sau khi nhậm chức được một tháng. Ngoài ra 3 tổng thống khác qua đời giữa nhiệm kỳ là Franklin D. Roosevelt, Zachary Taylor, và Warren G. Harding.

4. Chỉ có 1 tổng thống từ chức là Richard Nixon.

5. Có 3 tổng thống đã bị luận tội: Andrew Johnson, Bill Clinton, và Donald Trump, nhưng cả 3 đều không bị kết án.

6. Franklin D. Roosevelt làm tổng thống 3 nhiệm kỳ và qua đời 2 tháng 23 ngày sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 4, tức là hơn 12 năm.

Tổng thống đã qua đời giữa nhiệm kỳ: Franklin D. Roosevelt     

Warren_G_Harding

John F. Kennedy    

7. Không tính TT. Roosevelt, cho tới nay 12 tổng thống Hoa Kỳ được 2 nhiệm kỳ liên tục: George Washington, Thomas Jefferson, James Madison, James Monroe, Andrew Jackson, Ulysses S. Grant, Woodrow Wilson, Dwight D. Eisenhower, Ronald Reagan, Bill Clinton, George W. Bush, và Barack Obama. Grover Cleveland làm tổng thống 2 nhiệm kỳ nhưng không liên tục.

Xem thêm:   Phong trào #DisruptTexts

8. Ngoài ra còn 3 tổng thống khác được đắc cử lần 2: William McKinley và Abraham Lincoln bị ám sát khi đang nhiệm kỳ thứ 2, Richard Nixon từ chức vào nhiệm kỳ thứ 2.

9. Có 4 người là phó tổng thống lên thay thế một phần nhiệm kỳ, sau đó làm tổng thống thêm một nhiệm kỳ: Theodore Roosevelt (thay William McKinley), Calvin Coolidge (thay Warren G. Harding), Harry S. Truman (thay Franklin D. Roosevelt), và Lyndon B. Johnson (thay John F. Kennedy).

Phó tổng thống lên thay thế một phần nhiệm kỳ: Theodore Roosevelt

Calvin Coolidge

Harry S. Truman

Lyndon B. Johnson

1o. Có 12 người làm tổng thống 1 nhiệm kỳ đầy đủ: John Adams, John Quincy Adams, Martin Van Buren, James K. Polk, Franklin Pierce, James Buchanan, Rutherford B. Hayes, Benjamin Harrison, William Howard Taft, Herbert Hoover, Jimmy Carter, và George H. W. Bush.

11. Không tính TT. Donald Trump, còn lại là 10 tổng thống chưa được 1 nhiệm kỳ: vì qua đời hoặc lên nhậm chức sau khi tổng thống qua đời.

12. Có 2 cặp cha con làm tổng thống Mỹ là John Adams—John Quincy Adams và George H. W. Bush—George W. Bush.

13. Trước đây nhìn chung tổng thống Mỹ không được gì sau khi rời Bạch Cung cho tới năm 1958 với đạo luật Cựu tổng thống (Former Presidents Act). Tiền hưu cho tổng thống vào thời điểm ra luật là $25,000, tới nay đã tăng thành $161,000, cùng một số quyền lợi khác.

Xem thêm:   Đợi film "Kiều" bàn về chuyển thể

Trong đó TT. Nixon vẫn được hưởng lợi vì từ chức trước khi bị luận tội.

14. 19 tổng thống Mỹ thuộc đảng Cộng hòa, 15 thuộc đảng Dân chủ.

15. Ðộ tuổi trung bình khi nhậm chức là 56.4.

16. Tuổi thọ trung bình là 71.91 tuổi.

Cha con làm Tổng Thống: John Adams

và John Quincy Adams

Cha con làm Tổng Thống: George H.W. Bush

và George W. Bush

17. 8 tổng thống sinh ở tiểu bang Virginia: George Washington (1732), Thomas Jefferson (1743), James Madison (1751), James Monroe (1758), William Henry Harrison (1773), Zachary Taylor (1784), John Tyler (1790), Woodrow Wilson (1856).

– 7 người sinh ở tiểu bang Ohio: Ulysses S. Grant (1822), Rutherford B. Hayes (1822), James A. Garfield (1831), Benjamin Harrison (1833), William McKinley (1843), William H. Taft (1857), Warren G. Harding (1865).

– 5 người sinh ở tiểu bang New York: Martin Van Buren (1782), Millard Fillmore (1800), Theodore Roosevelt (1858), Franklin D. Roosevelt (1882), Donald Trump (1946).

– 4 người  sinh ở tiểu bang Massachusetts: John Adams (1735), John Quincy Adams (1767), John F. Kennedy (1917), George H. W. Bush (1924).

– 2 người sinh ở North Carolina: James K. Polk (1795), Andrew Johnson (1808).

– 2 người sinh ở Texas: Dwight D. Eisenhower (1890), Lyndon B. Johnson (1908).

– 2 người sinh ở Vermont: Chester A. Arthur (1829), Calvin Coolidge (1872).

18. Trong các tổng thống Mỹ, có 8 người học ở trường đại học Harvard—nhiều nhất. Sau đó là Yale (5), College of William and Mary (3), Princeton (3), Columbia (3). Số còn lại là 1 hoặc 2 tổng thống mỗi trường university hoặc college.

Xem thêm:   Đợi film "Kiều" bàn về chuyển thể

19. Từ năm 1789 tới 1820, không có lá phiếu phổ thông và tổng thống được chọn bởi các đại cử tri từ các tiểu bang. Từ năm 1824, cuộc bỏ phiếu phổ thông được tiến hành cho công dân Mỹ để giúp các đại cử tri quyết định bầu cho ai (dù người thắng năm 1824 là do Hạ viện chọn vì không có ai được trên 50% số phiếu đại cử tri). Kể từ 1924, tỷ lệ của hai lá phiếu bầu khác nhau, trong đó chênh lệch lớn nhất là trường hợp Ronald Reagan năm 1980—chỉ có 50.4% số phiếu phổ thông nhưng 90.9% số phiếu đại cử tri.

20. Từ năm 1824 đã có 48 lần bầu cử, trong đó hết 18 tổng thống có ít hơn 50% số phiếu phổ thông. Trong đó có 5 người chiến thắng do đại cử tri nhưng thua ở lá phiếu phổ thông: John Quincy Adams, Rutherford B. Hayes, Benjamin Harrison, George W. Bush, và Donald Trump. Trường hợp gần nhất năm 2016, Donald Trump thua Hillary Clinton khoảng 3 triệu phiếu bầu.

21. Có 3 người nắm một vị trí liên bang sau khi làm tổng thống Mỹ: John Quincy Adams (thành viên Hạ viện đại diện cho Massachusetts), Andrew Johnson (thượng nghị sĩ cho Tennessee), và William Howard Taft (Chánh án tòa án tối cao Hoa Kỳ).

Viết trước ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ.

DN

Nguồn: https://people.howstuffworks.com/president11.htm

https://www.mentalfloss.com/article/89213/what-benefits-do-presidents-get-after-they-leave-office

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_presidents_of_the_United_States_by_time_in_office

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_presidents_of_the_United_States

https://www.statista.com/topics/6272/us-presidents-1789-2020/