Lời Giới Thiệu: Dưới đây là 2 bài viết của 2 em đang học thêm tiếng Việt tại trường Việt ngữ Ánh Ban Mai (Atlanta, GA) với trình độ lớp 3 tiếng Việt.  Trường thường tổ chức những cuộc thi viết để cổ vũ trình độ tiếng Việt của các em theo học. Phụ huynh các nơi có thể khuyến khích con em mình trau dồi tiếng Việt; các em có thể gửi bài viết và hình ảnh về tòa soạn Trẻ theo địa chỉ: bientap@trenews.net

Ngày lễ Tạ ơn là ngày tất cả mọi người cảm ơn và nhìn nhận ra cái gì mà quan trọng với họ. Thông thường ai cũng nói về ba mẹ và gia đình hết. Lúc nào con cũng rất biết ơn cha mẹ của con đã cho con tất cả nhưng năm nay con muốn nói và cảm ơn ba người bạn đặc biệt trong đời của con tên là Wiam, Kelly, Wesley.

Ba người bạn này đã giúp con rất nhiều, theo nhiều cách khác nhau. Và mỗi bạn đã giúp con trong  nhiều điều khác nhau. Thông thường người ta có cái định nghĩa bạn bè là một người hay nói chuyện với mình, vui cười với mình và đi chơi với mình. Tuy nhiên cái định nghĩa  bạn bè của con hoàn toàn không phải vậy. Ý nghĩa bạn bè là người giúp đỡ mình, chỉ dạy mình, tâm sự với mình và để thành công cùng nhau. Những người bạn này khó tìm và tình bạn như thế chỉ xảy ra một lần trong đời thôi.

Xem thêm:   Về một bài viết của Du Uyên

Ba người bạn mà làm con vui vẻ và cho con cơ hội biết ý nghĩa bạn bè tốt là khi điểm con xuống thì Wiam tính điểm con rồi nói con cần làm gì cho điểm lên lại. Wiam khuyên con, mình học hành chăm chỉ thì mình sẽ thành công. Khi điểm của con xuống thì Kelly giúp con học bài và dò bài và  giải thích bài cho con. Wesley nói con  rằng “bạn thất bại trước nhưng nó sẽ làm bạn thành công”. Và Wesley còn  nói “ai cũng có khi gặp thất bại hết,  nhưng nếu mình biết lựa  chọn là có nên đứng lên và tiếp tục đi hay mình ngồi yên  một chỗ”

Khi con chưa biết ba người bạn này thì con chắc chắn là con sẽ rất buồn với điểm của con. Tại vì ba người bạn này, Wiam, Kelly, and Wesley nâng đỡ con khi con buồn. Trước khi con gặp mấy người này thì con không biết bạn thật sự giống như thế nào. Người bạn thật là người luôn bên cạnh con khi ai đó đã đi hết rồi. Khi không có ai giúp đỡ con thì ba khuôn mặt vui cười này luôn xuất hiện với con;  khi buồn, khi vui, khi sợ, khi lo… Những người này không bỏ đi mà luôn bên cạnh của con. Khi mình làm tốt hơn bạn thì bạn không có ganh tị mà còn ủng hộ mình để làm tốt hơn. Người bạn thật sự như vậy thì rất khó tìm thấy lắm.

Xem thêm:   Một câu chuyện về bạo hành

Con cảm ơn bạn đã giúp đỡ con nhiều và con không muốn mất ba người bạn tốt nhất này của con. Con muốn  tình bạn này tồn tại mãi. Cảm ơn Thanksgiving đã cho con cơ hội để nhận ra tình bạn đẹp này.

Như ý – Lớp 3 C

Trường Việt Ngữ Ánh Ban Mai – Atlanta, Ga.