Người nhận được ân tình nhiều nhất là người biết đền trả chúng.

Publilius Syrus

Lòng biết ơn không chỉ là đức tính cao quý nhất, mà còn là “sư tổ” của mọi đức hạnh khác.

Marcus Tullius Cicero

Để hạnh phúc, chúng ta không nên để tâm quá nhiều đến đời sống người khác.

Sưu tầm