Có thể bạn biết bao nhiêu tiền bạn đang có, nhưng bạn sẽ không bao giờ biết bạn còn bao nhiêu thời gian

(sưu tầm)

Kẻ không có tài mà có quyền thì cứ muốn người khác cũng không có tài, để khỏi lộ cái bất tài của mình ra, rồi làm đủ cách để chôn vùi người có tài.

(Nguyễn Trường Tộ)

Không phải bạn đã sống được bao lâu, mà quan trọng là bạn đã sống như thế nào.

(sưu tầm)