Có tiền ta sẽ:

– mua được một ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm

——oOo——

– mua được chiếc đồng hồ tốt nhất nhưng không mua được thời gian

——oOo——

– mua được chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ

——oOo——

– mua được sách nhưng không mua được kiến thức

——oOo——

– mua được thuốc men nhưng không mua được sức khỏe

——oOo——

– mua được địa vị nhưng không mua được sự nể trọng

——oOo——

– mua được mỹ nhân nhưng không mua được tình yêu

Minh Thắng (sưu tầm)