Chẳng có gì sai với việc xây lâu đài cát, miễn là bạn không tìm cách chuyển vào sống trong đó.

Khuyết danh

Dù là vua chúa hay nông dân, người hạnh phúc nhất là người tìm thấy sự bình yên dưới mái nhà mình.

Johann Wolfgang von Goethe

Gần lửa rát mặt, gần sông sạch mình.

Tục ngữ người Tày