Phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ:

– Buông không đành.

– Nghĩ không thông.

– Nhìn không thấu.

– Quên không được.

Sưu tầm

 

Thời trang có thể mua được. Đẳng cấp thì không.

Edna Woolman Chase

Giá trị một người không phải là tiền bạc, mà là học thức. Không phải là quần áo, mà là phong cách.

Coco Chanel