• Học khu LAUSD thông báo là các trường sẽ vẫn đóng cửa cho đến ngày 1 tháng 5 và thông tin cập nhật sẽ được niêm yết trước ngày 1 tháng 5 về những gì sẽ đến tiếp theo. Hiện nay, có đến 100,000 học sinh thiếu phương tiện truy cập internet tại nhà, Giám đốc Trung học Austin Beutner cho biết: “Chúng tôi phải tìm cách để tất cả học sinh có thể tiếp tục học trực tuyến trong khi trường học đóng cửa và đang phối hợp với công ty điện thọai Verizon để thực hiện việc này.”
  • Khi sử dụng phương tiện công cộng như xe buýt, cư dân phải lên xuống bằng cửa sau, cửa trước dành cho bác tài.
  • Một số khách sạn đang được chuẩn bị, xếp chỗ ở cho những người vô gia cư.
  • Vì tình trạng lây lan vẫn còn phát tán rộng rãi nên tiểu bang Cali ra thông báo CẤM tụ tập và đậu xe tại những bãi đậu xe công cộng dọc theo các bãi biển, đường đi bộ và công viên từ ngày 23/3.