USA – Trong tình tạng đại dịch coronavirus, mọi ngưởi khi ra đường cần giữ khoàng cách 6 feet với người khác nên việc mua sắm trực tuyến được dân chúng Mỹ dùng để mua sắm dồ cần thiết trong giai đoạn giới hạn đi lại này.

Khách hang đặt hàng mua trực tuyến và giao đến tận nhà qua điện thoại hay trên Internet không hẳn là không bị nhiễm coronavirus. Túi gói hay thùng đựng hàng có thể qua tay nhiều người, người xếp đặt thức ăn hoặc vật phẩm vào kiện hàng, người chất hàng lên máy bay hay xe, người giao túi hoặc thùng hàng v.v. Bạn nên cẩn thận như thế nào khi COVID-19 có thể tồn tại trên 24 giờ?
– Cần hết sức thận trọng, đặc biệt nếu bạn thuộc nhóm có nguy cơ cao hơn, bạn có thể vứt bỏ bao hay thùng chứa đồ bên ngoài bên ngoài nhà và rửa tay ngay sau khi làm việc này.
– Nếu bạn ở nơi làm việc, trên đường lấy gói hàng, bạn có thể chạm vào một số chỗ như bàn làm việc, nút thang máy, tay nắm cửa phòng hoặc bút stylus để để ký nhận hàng. Rửa tay sẽ giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng từ các chỗ bạn đã tiếp xúc.