Trên mạng hiện đang lan truyền một “quote” được cho là của ông nhạc sĩ Trần Long Ần, nội dung: Đề nghị phải xoá bỏ nền văn hoá nghệ thuật của Việt Nam Cộng Hòa. Sự việc thế này:

Trong buổi Hội nghị giao ban quý 3/2019 của Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TP HCM vào ngày 10/11/2019 vừa qua, ông Trần Long Ẩn có phát biểu như sau:

“Chúng tôi đề xuất phải hết sức thận trọng với trang sử đen tối của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ là bị xâm lược. Văn học, nghệ thuật độc hại của nó xuyên tạc đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ở miền Nam và hiện nay không thể tẩy xóa. Vậy mà đồng thời, phong trào cách mạng ở miền Nam trong văn học, nghệ thuật rất dữ dội, rất lớn thì không biểu dương, không tôn vinh, không học tập, không nhân rộng mà lại đòi xóa nhòa không còn khái niệm âm nhạc cũ trước giải phóng nữa”.

“Chất độc dioxin còn có thể tẩy xóa nhưng chất độc trong văn hóa văn nghệ thì không thể xóa được và gây hậu quả dai dẳng, lâu dài. Vì thế, chúng ta cần phải hết sức thận trọng không để loại chất độc này lan tràn, đòi hỏi vai trò và hiệu quả công tác lý luận phê bình Văn hóa nghệ thuật phải được củng cố và nâng cao”.

“Cục Biểu diễn nghệ thuật từng bảo tôi: “Làm sao nhờ anh Năm Ẩn phát biểu giùm rằng, hiện nay không còn khái niệm nhạc cũ trước giải phóng nữa”. Tôi nghe sốc và đau lắm. Không được đâu. Đại đoàn kết dân tộc là chủ trương hết sức vĩ đại, đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, nhưng đoàn kết luôn có nguyên tắc tôn trọng độc lập tự do, tôn trọng lịch sử cách mạng Việt Nam, không thể nhân danh hòa hợp dân tộc để coi như ngang nhau được”

Xem thêm:   TQ thông báo tập trận lớn ở Hoàng Sa

Cho nên, dù cái hình kia không đúng nguyên văn câu chữ, nhưng sự thật ông Ẩn muốn xoá bỏ nền văn hoá nghệ thuật của miền Nam trước 1975 đã được thể hiện qua những lời phát biểu của ông ta ở trên. Vì vậy, việc ông này bị “ăn gạch đá” từ cộng đồng mạng không hề oan chút nào.