WASHINGTON, D.C. – Đặt tay trên Quyển Kinh Thánh gia truyền dày 5 inch đã hiện hữu trong gia đình Biden từ hơn một thế kỷ, ông Joe Biden, 78 tuổi, tuyên thệ nhậm chức tổng thống trước sự chứng kiến của  Chánh Án Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ John Roberts. Ông cam kết giữ gìn, bảo vệ Hiến Pháp của Hoa Kỳ.

Sau lễ nhậm chức Tổng Thống Biden đến Phòng Bầu Dục, ký vào những giấy tờ đề cử, hành động chính thức đầu tiên của ông trên cương vị Tổng Thống. Sau đó ông nhận quà tặng từ các nhà lãnh đạo của lưỡng đảng Quốc Hội.

Ông Biden trở thành tổng thống Hoa Kỳ vào thời điểm quốc gia bất an sâu sắc, đất nước phải đối mặt với những gì mà các cố vấn của ông mô tả là bốn cuộc khủng hoảng kép: đại dịch, kinh tế, biến đổi khí hậu và bất bình đẳng chủng tộc.

Ông cam kết sẽ hành động ngay lập tức, bao gồm hàng loạt các sắc lệnh điều hành trong ngày đầu tiên nhậm chức.

Mặc dù Tổng Thống Biden đã đưa ra một chương trình nghị sự đầy đủ cho 100 ngày đầu tiên của mình, bao gồm việc cung cấp 100 triệu mũi tiêm chủng Covid-19, nhưng Thượng Nghị Viện có thể bị phân tán vì phiên tòa luận tội sắp tới của Cựu Tổng Thống Donald Trump, một phiên tòa sẽ được tiến hành ngay cả khi ông đã rời Tòa Bạch Ốc.

Xem thêm:   Đệ Nhất Phu Nhân Ri Sol Ju xuất hiện

Phiên tòa này có thể là một thử nghiệm ban đầu về lời hứa của Tổng Thống Biden, trong việc thúc đẩy ý thức mới về lưỡng đảng tại Washington.

Tổng Thống Joe Biden ký những sắc lệnh đầu tiên. Ảnh: pbs.org