Một cuộc thăm dò cho thấy Đảng Bảo Thủ của Thủ Tướng Boris Johnson đã giành được chiến thắng long trời lở đất với kết quả là 368 ghế trong số 650 ghế tại Quốc Hội, con số vượt quá đa số phiếu cần thiết, đồng thời cũng là chiến thắng lớn nhất của Đảng Bảo Thủ kể từ sau chiến thắng vang dội của Thủ Tướng Margaret Thatcher vào năm 1987.

Sau khi chiến thắng tại Uxbridge, Thủ Tướng Boris Johnson cho biết: “Thời điểm này dường như chính phủ Bảo Thủ được trao một nhiệm vụ mới đầy quyền lực để không chỉ thực hiện Brexit, mà còn để thực hiện tình đoàn kết trong nước để đưa Vương Quốc Anh tiến lên.”

Theo lời Thủ Tướng Boris Johnson: “Đây là cuộc bầu cử lịch sử đối với chính phủ mới, là cơ hội để lòng yêu quý dân chủ của dân chúng, và cũng là thời điểm để thay đổi đất nước tốt hơn, giải phóng tiềm năm của toàn dân trong nước.”

Thủ Tướng Boris Johnson, và các nhà lãnh đạo Đảng Bảo Thủ. Ảnh: news.valubit.org