Nhiều bạn trẻ thế hệ Z ( Generation Z, viết tắt: Gen Z, đôi khi còn được gọi là Zoomers, là nhóm người trẻ sinh ra khoảng từ năm 1997 đến năm 2012, là con của những người thuộc thế hệ X) cho biết không muốn sinh con. Có thể vì những bất an từ việc dịch bệnh, biến đổi khí hậu, cùng với nợ nần thời đại học chồng chất cùng với lạm phát. Một số nam giới nghĩ đến việc thắt ống dẫn tinh và nữ phái cắt ống dẫn trứng để triệt sản. Tỷ lệ sinh ở Mỹ giảm 4% vào năm 2020, nhiều nhất trong gần 50 năm, số trẻ sinh ra thấp hơn so với trước đại dịch coronavirus: ít hơn khoảng 86,000 trẻ.

(nguồn ảnh: www.rnib.org.uk)

(nguồn AP)