U.S.A – Một thẩm phán tại Boston thông báo: Chính phủ Donald Trump  hủy bỏ chính sách cấm các sinh viên quốc tế chỉ tham gia các khóa học trực tuyến không được ở lại Hoa Kỳ.

Quyết định này được đưa ra, sau khi vài ngày trước đây Cơ Quan Thực Thi Di Trú Và Hải Quan thông báo rằng: Sinh viên du học tại các trường chỉ có lớp trực tuyến vì đại dịch coronavirus, hoặc phải chuyển trường học có lớp trực tiếp, hoặc phải trở về nước.

Một nguồn tin thân cận với vấn đề này cho thông tấn xã CNN biết rằng, Tòa Bạch Ốc cảm thấy sự thất bại của đề xuất này; trong khi một số quan chức ở Phòng West Wing tin rằng, chính sách này thật tệ không thể thực hiện.

Theo một nguồn tin khác, Tòa Bạch Ốc  hiện đang tập trung vào việc áp dụng quy tắc chỉ áp dụng cho sinh viên mới, thay vì sinh viên đã ở tại Hoa Kỳ. Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận về tiến trình của một chính sách đang được thực hiện.

Tuy nhiên hiện nay việc từ bỏ chính sách cấm không được học các lớp on line, được cho là “sự ân xá” đối với hơn một triệu sinh viên quốc tế hiện đang ở tại Hoa Kỳ.

Tuần trước, các sinh viên du học đã thể hiện sự thất vọng và lo lắng của họ về con đường trước mặt, khi các trường đại học và cao đẳng công bố quyết định chuyển tất cả các khóa học sang trực tuyến.

Sinh viên quốc tế tại Hoa Kỳ. Ảnh: zimfact.org