Trao đổi với các ký giả trong một cuộc họp báo, Bộ Trưởng Thương Mại Nhật Bản là ông Hiroshi Kajiyam cho biết: Các cuộc đàm phán giữa Nhật Bản và Nam Hàn cho phép hai quốc gia “hiểu rõ hơn” về việc điều hành hệ thống kiểm soát xuất cảng của họ. Phái đoàn của hai quốc gia tiếp tục đối thoại, tìm những điểm chung để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn trong thương mại.

Hiện nay, họ lên kế hoạch hội đàm tại Thủ Đô Seoul trong thời gian sắp đến. Phái đoàn đàm phán thương mại của Nhật Bản và Nam Hàn gặp nhau lần đầu tiên trong Ngày 16 Tháng Mười Hai, kể từ khi Nhật Bản áp dụng lệnh kiểm soát việc xuất cảng vật liệu công  nghệ cao sang Nam Hàn vào Tháng Bảy vừa qua.

Sự kiện này xảy ra, trong lúc hai quốc gia tranh chấp về việc bồi thường cho những người từng bị cưỡng bức lao động, trong các công ty Nhật Bản vào thời chiến

Dân chúng Nam Hàn biểu tình trước Tòa Đại Sứ Nhật Bản tại Seoul. Ảnh: lowyinstitute.org