Hôm nay bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi chính thức tuyên bố bà sẽ rút khỏi cương vị lãnh đạo Đảng Dân Chủ, dầu kết quả ra sao sau bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 12 này. Tuy nhiên Đảng Cộng Hòa tuyên bố họ đã giữ được đa số ghế cần thiết ở Quốc Hội.

Bà cho rằng đã đến lúc hãy để cho lớp trẻ kế thừa. Tuy nhiên, bà vẫn giữ vai trò là một thành viên của Quốc Hội.

Bà Pelosi, năm nay 82 tuổi, sinh ngày 26 tháng 3 năm 1940, là Chủ tịch thứ 52 của Hạ viện Hoa Kỳ, chức vụ bà đã nắm giữ trong 2 nhiệm kỳ không liên tục từ 2007 đến 2011 và từ 2019 đến nay. Bà là phụ nữ đầu tiên, người California đầu tiên, và người Mỹ gốc Ý đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ được bầu vào chức vụ này. Bà Pelosi là người phụ nữ nắm giữ chức vụ cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ cho tới khi bà Kamala Harris đắc cử Phó tổng thống Hoa Kỳ. Thời TT Trump, bà đứng thứ hai trong thứ tự kế vị tổng thống, chỉ sau Phó tổng thống Mike Pence.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi tuyên bố rút lui và chưa nhắc tên người “kế thừa” (Ảnh AP/J. Scott Applewhite)