U.S.A. – Chính phủ Hoa Kỳ thông báo sẽ mở rộng việc hạn chế nhập cư từ 6 quốc gia Nigeria, Eritrea, Sudan, Tanzania, Kyrgyzstan và Myanma. Tuy nhiên công dân của 6 quốc gia này sẽ không bị ngăn chặn một số thị thực nhất định;  họ vẫn có thể đến Hoa Kỳ với tư cách là khách du lịch, là thương gia hay là sinh viên.

Năm 2018, Hoa Kỳ đã thị thực gấp đôi chiếu khán nhập cư từ Nigeria đến Hoa Kỳ, so với 5 quốc gia còn lại. Trao đổi với các ký giả qua điện thoại, ông Chad Wolf, Quyền Bộ Trưởng An Ninh Nội Địa, cho biết: Sáu quốc gia nói trên không đáp ứng các tiêu chuẩn chia sẻ thông tin và an ninh, vì các tiêu chuẩn này đòi hỏi phải áp dụng những biện pháp hạn chế và kiểm soát mới.

Ông Chad Wolf nêu ra một số tiêu chuẩn mà các quốc gia này không đáp ứng, chẳng hạn như công nghệ về kiểm soát giấy thông hành, hoặc không trao đổi thông tin đầy đủ về khủng bố và tội phạm. Chính phủ Hoa Kỳ đình chỉ chương trình “xổ số thẻ xanh” cho công dân Sudan và Tanzania.

Lệnh cấm ban đầu đối với các quốc gia Iran, Libya, Somalia, Syria và Yemen vẫn còn hiệu lực. Bắc Hàn và Venezuela vẫn bị hạn chế về mặt xin thị thực chiếu khán. Được biết lệnh cấm đối với sáu quốc gia Nigeria, Eritrea, Sudan, Tanzania, Kyrgyzstan và Myanma, sẽ có hiệu lực từ ngày 21 tháng 2.

Tổng Thống Donald Trump phát biểu tại Knapp Center của trường Đại Học Drake về việc hạn chế nhập cư từ 6 quốc gia nói trên.Ảnh: mprnews.org