Cư dân Anh Quốc, những người ủng hộ ở lại Liên Minh Châu Âu, biểu tình bên ngoài Tòa Nhà Quốc Hội. Nguồn hình: wbur.org

Hàng ngàn người ủng hộ “Ở Lại Liên Minh Châu Âu” tham gia tuần hành biểu tình, ở bên ngoài Tòa Nhà Quốc Hội tại Luân Đôn, bất chấp kế hoạch đình chỉ cơ quan lập pháp hơn một tháng của Thủ Tướng Boris Johnson.

Quốc kỳ của Vương Quốc Anh và lá cờ của Liên Minh Châu Âu hiện diện khắp nơi, trong khi những người biểu tình giơ cao bích chương trên ghi những giòng chữ “Bảo Vệ Nền Dân Chủ,” và “Không Ai Bỏ Phiếu Cho Một Chế Độ Độc Tài.”

Ngày 28/8/2019 Thủ Tướng Boris Johnson xác định, chính phủ sẽ mở phiên họp Nghị Viện, với sự đồng ý của Nữ Hoàng Elizabeth; và bà sẽ đọc diễn văn trong ngày 14/10/2019.

Trước những lời cáo buộc của đảng đối lập và những người chống đối, Thủ Tướng Boris Johnson khẳng định: “Hoàn toàn sai sự thật nếu bất cứ ai nói rằng ‘hành động của ông có mục đích ngăn chặn các nghị sĩ’ không có thời gian phản đối và đình chỉ Brexit trước ngày 31/10/2019.”

Thủ Tướng Boris Johnson cũng cho biết: Bài diễn văn của Nữ Hoàng Elizabeth cho phép chính phủ mới của ông đưa ra “một chương trình nghị sự thú vị” theo điều luật mới.

Cư dân Anh Quốc biểu tình chống Thủ Tướng Boris Johnson. Nguồn hình: keranews.org

Tuy nhiên những người muốn ở lại Liên Minh Châu Âu tức giận, cáo buộc Thủ Tướng Boris Johnson châm ngòi làm bùng phát “sự phẫn nộ về hiến pháp,” và ông hành động như một “nhà độc tài không đáng được tôn trọng.”

Xem thêm:   Thiên đường du lịch Thái Lan là thành phố ma

 

NGUỒN TIN: METRO.CO.UK