WHITE HOUSE – Trao đổi với các ký giả trong cuộc họp báo hôm nay, Tổng Thống Donald Trump cho biết, chính phủ của ông tạm thời đình chỉ lãi suất và các khoản thanh toán tiền nợ của sinh viên trong liên bang, ít nhất 60 ngày.

Ông cũng cho biết, Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ không thực hiện các cuộc kiểm tra tiêu chuẩn cho sinh viên, vì hầu như các trường học trên toàn quốc đều đóng cửa.

Ông cũng cho biết đã đưa Đạo Luật Sản Xuất Quốc Phòng ra để thực hiện từ tối ngày 19/3.

Biện pháp này cho phép chính phủ Hoa Kỳ gia tăng tốc độ sản xuất khẩu trang, khẩu trang chống khí độc, máy trợ thở, và các thiết bị cần thiết khác để chống lại sự bùng phát của coronavirus.

Theo bản tóm tắt trên trang web củaCơ Quan Điều Hành Khẩn Cấp Liên Bang, Đạo Luật Sản Xuất Quốc Phòng bắt nguồn từ Chiến Tranh Triều tiên trong thập niên 1950, cho tổng thống có thẩm quyền “xúc tiến và mở rộng việc cung cấp tài nguyên từ các cơ sở công nghiệp Hoa Kỳ để hỗ trợ những chương trình an ninh quân sự, năng lượng, không gian và đất nước.”

Tổng Thống Donald Trump đình chỉ trả tiền nợ và lãi suất cho sinh viên Hoa Kỳ. Ảnh: boisestatepublicradio.org