Các chuyên gia được thuê để tư vấn cho Hội Đồng Khiếu Nại Cảnh Sát Độc Lập Hong Kong, vừa ban hành một thông báo trong Ngày 11 Tháng Mười Hai, nội dung cho biết: “Sự thiếu hụt nghiêm trọng là bằng chứng rõ ràng được nhìn thấy trong quyền lực, năng lực, và khả năng điều tra của Hội Đồng Khiếu Nại Cảnh Sát Độc Lập Hong Kong.”

Các chuyên gia nói rằng, hội đồng tư vấn của họ quyết định “chính thức ra khỏi vai trò cố vấn,” bởi vì họ không thể hỗ trợ hội đồng khiếu nại của cảnh sát “nghiên cứu một cách có hiệu quả.” Nghị Sĩ Tanya Chan nhận định: “Sự ra đi của các chuyên gia tư vấn ngoại quốc là cái tát vào mặt của Trưởng Đặc Khu Carrie Lâm.

Cô hy vọng bà Lâm không lãng phí thời gian, nên nhanh chóng thành lập một ủy ban điều tra độc lập. Cô cũng kêu gọi dân chúng tổ chức biểu tình, yêu cầu thực hiện điều tra độc lập về những hành vi sai trái nghiêm trọng của cảnh sát.

Cảnh sát đàn áp người biểu tình Hong Kong. Ảnh: amnesty.org